Kemikalieinspektionen

851 kemiska produkter plockades bort från hyllorna

Nyhet   •   Okt 29, 2010 13:53 CEST

Tillsammans med 129 kommuner har Kemikalieinspektionen under 2009 och 2010 granskat kemiska produkter som säljs till konsumenter i detaljhandeln. Projektet visar att bara en tredjedel av butikerna kontrollerar att produkter som levereras har barnskydd och kännbar varningsmärkning i de fall det krävs.

Inriktningen var främst att kontrollera att kemiska produkter som har klassificerats som farliga för hälsa och miljö uppfyller kraven på märkning, barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning. 

45 000 produkter granskades och 851 produkter rensades bort från hyllorna. Totalt hade 3 procent av produkterna brister i märkning och förslutning. Vid ett liknande projekt som genomfördes 2006 var motsvarande siffra 6 procent.

Läs mer