Eskadern Företagsutveckling AB

9 av 10 företag saknar en särskiljande affärsstrategi

Nyhet   •   Mar 20, 2012 11:29 CET

Strategiprocesser och affärsplan

Har ert företag rätt strategi?

Frågorna nedan kan hjälpa ert företag att utvärdera er strategi och skapa mer medvetenhet och dialog om strategi i er organisation.

 1. Kommer er strategi att göra att ni är bättre än övriga på marknaden?
 2. Innebär er strategi att ni har fördelar jämfört med konkurrenterna på marknaden?
 3. Är er strategi tillräckligt detaljerad vilka marknadssegment ni ska satsa på?
 4. Gör er strategi att ni ligger i framkant och kan agera före ett trendbrott?
 5. Bygger er strategi på egna väl underbyggda insikter?
 6. Hanterar er strategi osäkerhetsfaktorer?
 7. Finns det en balans i er strategi mellan personligt åtagande och flexibilitet?
 8. Är er strategi belastad med förutfattade meningar?
 9. Är ledningsgruppen övertygad om att strategin är rätt?
 10. Finns det en handlingsplan som visar hur strategin tar företaget från ett läge till ett annat?

Använd Eskadern som externt stöd

 • Med Eskadern som processledare får alla i ledningsgruppen utrymme att bidra
 • Med Eskaderns strukturerade process vet vi att ni kommer i mål med bra kvalitet
 • Med våra frågor och gruppuppgifter använder vi gruppdynamiken och skapar en kreativ process med delaktighet
 • Inget hamnar mellan stolarna eftersom aktiviteter med ansvar, befogenheter och måltal blir synliggjorda
 • Arbetet blir dokumenterat, kommunicerbart och enkelt att följa upp

Eskadern har en väl beprövad metod för att i workshop-format tillsammans med en ledningsgrupp ta fram en affärsplan innehållande en situationsanalys, prioriterade strategiska mål och en handlingsplan med ansvar och tidplan för genomförande.

1. OMVÄRLDSANALYS
Vi leder er i arbetet att analysera marknadstrender och konkurrenter för att hitta den önskade marknadspositionen.

2. AFFÄRSIDÈ & VÄRDEERBJUDANDE
Gemensamt diskuterar vi vad företaget faktiskt levererar, för vem och varför, samt hur värdet till kund kan kommuniceras.

3. EGNA FÖRUTSÄTTNINGAR
I analysen bedöms hur egna styrkor och svagheter hanterar de möjligheter och hot, företaget står inför.

4. VISION & STRATEGISKA MÅL
Baserat på framtagna förutsättning sätter vi gemensamt upp långsiktiga mål för verksamheten, samt vad vi måste lyckas med för att nå dessa mål.

5. HANDLINGSPLAN
Baserat på de strategiska målen processleder vi er i diskussionen om en handlingsplan med konkreta åtgärder, tidsplan och ansvar.

6. ORGANISATION
Vi bidrar med metoder för att säkerställa att organisationens struktur, ledarskap och kultur har rätt förutsättningar för att handlingsplanen ska kunna genomföras effektivt.