Bee Urban

Året som gått på Bee Urban och start på en ny säsong!

Nyhet   •   Feb 02, 2016 15:37 CET

Sommaren kom som vi vet, igång sent  förra året.  Det kände både människor och bin av. I juni när äppelblom och hallonbuskar bjöd nektar satt bina inne i kupan och väntade på sol. Men lindens sista blommor hann de med när temperaturen steg mot slutet av juli, och när den klättrade över 20 strecket i augusti kunde klövern äntligen släppa sin nektar! Så det blev lite honung till sist. Men bara hälften så mycket som förra året. Vi hoppas på en varmare och torrare sommar i år!

Annat nytt i bivärlden är att det cirkulerat ett rykte om att förbudet inom EU av det för bina farliga jordbruksgiftet, neonikotenoider, eventuellt ska omprövas nu efter en två års försöksperiod. Detta stämmer inte. Förbudet gäller fortfarande och kommer inte att utvärderas förrän tidigast 2017. Så än så länge kan vi vara lugna.

Vi på Bee Urban har också haft igång ett spännande pilotprojekt under 2015  för de vilda bina i jordbrukslandskapet. Det heter Blommor för bin och försöket har utförts med god framgång i Uppland under den gångna säsongen.

Projektet går ut på att ge lantbrukare möjligheten att skapa blomrika miljöer på icke produktiv åkermark. Deltagare erbjuds därför en generös ersättning för att etablera bifodergröda i sina marker med hjälp av bidrag från allmänheten.

Nu har vi även fått stöd från WWF för att utveckla projektet ytterligare under denna säsong vilket är väldigt glädjande!

Vår inventering av vilda bin i Stockholms kommun är också genomförd med goda resultat. Vi kommer att berätta mer om den när resultatet är färdiganalyserat men vi kan avslöja att vi hittade en vildbi-art som tidigare trotts vara utrotad i Uppland!

Bee Urban Trädgård är nu också i full gång! Vi designade en pocket park till Skansen, en trädgård för biologisk mångfald på Hötorgsterrassen för Vasakronan samt en skolträdgård till Globala Gymnasiet i somras. Vi har fler trädgårdar i pipeline och är mycket lyckliga över den respons vi fått! Det är glädjande att så många insett hur viktigt det är att behålla den gröna mosaiken i staden och att vi måste värna om våra nyttodjur. Dessa oaser blir ju också fina rekreationsytor för stadens mest krävande djur, människan.

Vi är också i färd med att sätta upp tornseglarholkar med mera i innerstaden. Har ni en takfot i skyddat läge så hör av er så ska vi se till att ni får fler trevliga hyresgäster! Tornseglarna är mycket renliga och stör inte alls.

För mer information kontakta gärna Josefina på josefina@beeurban.se