Konstnärsnämnden

Årets arbetsstipendier inom musikområdet utdelade

Nyhet   •   Jun 14, 2013 08:00 CEST

Vid denna ansökningsomgång har 813 ansökningar behandlats.
De flesta arbetsstipendierna, 171 stycken, är ettåriga på 50 000 kr.
Nämnden fördelade också sex stycken tvååriga och fem stycken femåriga
arbetsstipendier på 100 000 kr per år.

Arbetsstipendiet ska ge frilansande utövare ökade
möjligheter att ägna sig åt och utveckla sitt konstnärskap. Stipendiet kan
sökas av yrkesverk-samma musiker och komponister.

Av ansökningsomgången framgår att de professionella
musikerna och komponisterna huvudsakligen är bosatta i tre storstadsområden.
Sammanlagt bor 81 procent av de sökande bor i Göteborg, Malmö eller Stockholm.

Den geografiska spridningen av beviljade stipendier fördelar
sig enligt följande:

Blekinge (0), Dalarna (1), Gotland (0), Gävleborg (1),
Halland (0), Jämtland (1), Jönköping (0), Kalmar (0), Kronoberg (0), Norrbotten
(0), Skåne (23), Stockholm (106), Södermanland (2), Uppsala (3), Värmland (2),
Västerbotten (0), Västernorrland (1), Västmanland (1), Västra Götaland (33),
Örebro (1), Östergötland (5), Utlandssvenskar (2)

En förteckning över beviljade bidrag återfinns på
Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer professionella
konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Kontaktinformation:
Lars Olof Gustafson

larsolof.gustafson@konstnarsnamnden.se;
telefon (direkt) 08-506 550 75