Samhällsbyggarna

Årets Fastighetsförvaltare - nytt pris där Samhällsbyggarna ingår i juryn!

Nyhet   •   Feb 12, 2016 12:28 CET

Den 21 april delas pris ut till:
Årets Fastighetsförvaltare Bostad & Årets Fastighetsförvaltare Kommersiellt

Syftet är att lyfta fram medarbetare inom branschen som gör ett proffessionellt värdeskapande arbete i fastigheterna samt att främja fastighetsförvaltarrollen.

Vinnarna av priset Årets Fastighetsförvaltare Bostad & Årets Fastighetsförvaltare Kommersiellt blir också Auktoriserad Fastighetsförvaltare med bevis från Aff - Forum för fövaltning och service.

För att bli nominerad till priset bör Fastighetsförvaltaren uppfylla kriterierna för god kunskap och kompetens inom flertalet av följande områden, se vidare auktorisationens kompetensområden.
 • Process
 • Teknik
 • Ekonomi
 • Miljö
 • Juridik
 • IT
 • Kommunikation
 • Omvärld

 • Charlotte Axelsson, Ordf. Aff - Forum för förvaltning och service
 • Anna Kadefors, Tekn Dr, docent, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola
 • Björn Lindeborg, VD Newsec Asset Management
 • Eva Andersson, Fastighetsavdelsningschef Reg Stockholm, Wallenstam AB
 • Anders Carlson, VD Newton Kompetensutveckling AB
 • Johan Onno, VD BFAB
 • Ove Nordqvist, Ordf Aff Utbildningsråd/Förvaltningkoordination
 • Philip Österlund, VD Aff Service AB
 • Ulrika Frank, Chef affärs- och verksamhetsutveckling, Riksbyggen
 • Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna
 • Mikael Dimadis, Affärsområdeschef Förvaltning, Einar Mattsson
 • Anders Nordstrand, VD Bostads AB Mimer
 • Willy Wredenmark, Chefredaktör Fastighetsvärlden
-Det är väldigt roligt att ingå i juryn till Årets Fastighetsförvaltare, säger Sara Haasmark vd Samhällsbyggarna. Förvaltarens roll är betydelsefull för en fastighets utveckling och i framtiden kommer förvaltaren ha en än viktigare roll då det är mycket viktigt med god förvaltning i det hållbara samhället och det är bra att förvaltarens roll uppmärksammats fortsätter Sara.
Här kan du nominera till Årets Fastighetsförvaltare senast den 29 februari 2016