EcoOnline AB

Årets kemikalieregister 2013 - så här arbetar Unilabs nu

Nyhet   •   Dec 15, 2015 10:30 CET

År 2013 vann Unilabs priset årets bästa kemikalieregister, EcoOnline Award. Efter det har Unilabs fått ännu mer motivation att förbättra sin kemikaliehantering.

Unilabs verksamheter inom laboratoriemedicin och radiologi är i dag en naturlig del av den svenska vårdkedjan. Unilabs har ca 900 personer anställda i Sverige och genomför varje år ungefär 500 000 radiologiundersökningar och omkring 13 miljoner laboratoriemedicinska analyser. Jeanette Norberg är Unilabs Miljösamordnare i Sörmland.

– Jag är kemist och miljösamordnare och jag är också den som är samordnare för EcoOnlines system här på Unilabs, berättar Jeanette. Unilabs Sverige har cirka 1200 kemikalier registrerade i EcoOnlines system och vi arbetar hela tiden kontinuerligt med att förbättra vår kemikaliehantering.

Unilabs har varit kunder till EcoOnline sen 2009 och de har cirka 30 lokala miljöombud som har behörighet i systemet. Miljöombuden sköter all registrering, riskbedömning och införande/ändring av säkerhetsdatablad för den egna enheten. Jeanette berättar att Unilabs är väldigt nöjda med hur systemet passar just deras verksamhet.

– Jag tror att en verksamhet alltid måste bygga upp sitt system genom att börja smått och ta ett steg i taget så att det passar för just dem. För att få en fungerande kemikaliehantering så tror jag också att det är viktigt att man bygger upp en organisation runt arbetet och involverar medarbetare som är engagerade och som ser det som en viktig arbetsuppgift. I en stor organisation kan man inte göra detta jobb själv, ”ensam är svag, tillsammans är vi starka”, säger Jeanette. Jag tror också att man ska börja fokusera på de farligaste kemikalierna för att sedan arbeta sig igenom de övriga.

Jeanette arbetar kontinuerligt i systemet men tiden varierar mycket under olika perioder av året. Vid den årliga inventeringen arbetar alla som är administratörer i systemet mer intensivt. Jeanette berättar att det som gjorde att Unilabs valde att bli kunder till EcoOnline var just att systemets funktioner passar deras behov och arbetssätt.

– EcoOnlines system är väldigt användarvänligt och enkelt. Vi fick ett komplett system som bidrog till kontroll över inköp, förbrukning av kemikalier, säkerhetsdatablad, riskbedömningar och exponeringsregister. Det är också lättare för oss att identifiera och visualisera de kemikalier som utgör den största risken. Dessa kan man arbeta vidare med för att minska exponering och annan risk vid hanteringen. Vi skapar även egna rapporter med hjälp av rapportverktyget i systemet, det gör att vi kan få fram specifik information som vi behöver.

Jeanette Norberg och Marie Lyckman-Svanberg, som är miljökoordinator/miljörevisor på Unilabs i Stockholm, tog 2013 emot priset för årets bästa kemikalieregister, EcoOnline Award på Quality Hotel 11 i Göteborg.

– Att vinna EcoOnline Award gav oss motivation till att förbättra vår kemikaliehantering och vi började utnyttja informationen i vårt kemikalieregister ännu mer, säger Jeanette.

Juryns motivering till EcoOnline Award 2013 löd:

”Unilabs AB arbetar på ett målinriktat och strukturerat sätt med sin kemikaliehantering. De har genomfört en stor mängd riskbedömningar med hjälp av systemet Eco Archive, vilket ger dem en bra översikt över den samlade riskbilden på företaget. De arbetar också aktivt med åtgärdslistor för att följa upp och minska riskerna i hanteringen av de kemikalier medarbetarna hanterar i vardagen. Företaget har också involverat de flesta berörda internt i att arbeta mer förebyggande i sitt arbete, genom internutbildningar, vilket skapar en ökad kunskap och förståelse för vikten av att ha ordning och reda på kemikalierna.

Det är med stor glädje vi utser Unilabs AB till årets vinnare då de visar stort engagemang och målmedvetenhet i det viktiga arbetet med att minska oönskade skador från farliga kemikalier."

Vill ditt företag också vinna det prestigefyllda priset, EcoOnline Award – årets kemikalieregister? Gå in på vår hemsida och berätta för oss varför just ditt företag ska bli vinnarna av nästa års EcoOnline Award.