Hammarby Damfotboll

Återtåget 2012

Nyhet   •   Dec 01, 2011 07:30 CET

Så
 gör 
du:

Betala 
in 
2
012 
kr 
till 
Hammarby 
Damfotboll, 
pg
 438 
69 
51-0.
 Ange 
ditt 
namn eller företagsnamn,
 kontaktperson och
 kontaktuppgifter 
på 
inbetalningen.Frågor
 eller 
direktbeställning 
för 
faktura,
ring 
Petter 
Furuseth
 0761-
88 
44 44.