Sveriges Kommuner och Landsting

Åtgärdsprogram för rent vatten måste förbättras

Nyhet   •   Jun 17, 2014 12:51 CEST

Staten måste förbättra åtgärdsprogrammen för hur Sverige ska klara EU:s vattendirektiv, annars är risken att unionens krav inte uppnås. Det framhåller SKL i en skrivelse till regeringen

– Åtgärdsprogrammen är för vagt utformade. De pekar inte ut vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas i respektive kommun för att kvaliteten på vattnet som vi dricker och badar i ska bli så bra som EU kräver, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Sveriges arbete för att klara EU:s vattendirektiv måste bli mer effektivt. Även om kvaliteten på det svenska vattnet generellt sett är bra, så behöver den bli ännu bättre för att leva upp till EU:s krav. Uppnår Sverige inte kraven riskerar vi viten framöver.

Nästa år ska de så kallade vattenmyndigheterna fatta beslut om nya åtgärdsprogram.

– De nya programmen måste ha tydliga prioriteringar om vilka konkreta åtgärder som är viktigast att vidta i respektive kommun. Myndigheterna ska göra dessa prioriteringar tillsammans med kommunerna. Vi vill att de snarast bjuder in varje kommun och kommunal vattentjänstorganisation till dialog, säger Anders Knape.

– Och ska vattenmyndigheterna kunna peka ut vilka konkreta åtgärder som behöver prioriteras måste de vara klart hur finansieringen ska gå till. I dag har myndigheterna inte mandat att ställa krav på åtgärder som medför extra kostnader. Vi vill att regeringen klargör hur genomförandet av vattendirektivet ska finansieras.

Fakta:

EU:s vattendirektiv anger vilken status medlemsländernas sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten ska ha. De så kallade vattenmyndigheterna, som utgörs av fem länsstyrelser i landet, ansvarar för att Sverige följer direktivet. För att säkerställa att Sverige lever upp till de krav som EU ställer tar vattenmyndigheterna fram program över vilka åtgärder som statliga myndigheter och kommuner behöver vidta i vattenskyddsarbetet.

Fler yttranden från styrelsen

SKL:s arbete med vatten