Abilia

Abilia deltar på Almedalsveckan

Nyhet   •   Apr 12, 2018 09:26 CEST

I år kommer Abilia delta på Almedalsveckan. Mellan den 1-4 juli finns vi centralt belägna på Skeppsbron plats nr 119 där våra konsulenter finns tillgängliga och svarar på frågor kring hur kognitiva hjälpmedel kan bidra till ökad delaktighet på arbetsmarknaden för personer med kognitiva utmaningar.

Tisdagen den 3 juli lyfter vi samhällsfrågan: "Hur skapar vi delaktighet på arbetsmarknaden för personer med kognitiva utmaningar". Många med ADHD, autism och andra kognitiva utmaningar upplever svårigheter med att komma in på arbetsmarknaden och känna sig delaktiga. Hur kan vi underlätta med handledning, individuellt utprovade tekniska hjälpmedel och inte minst förändrade attityder gentemot personer med funktionsnedsättning?

Samhället har mycket att vinna på att personer med ADHD, autism och andra kognitiva utmaningar kan få och behålla ett arbete. För att få till en förändring krävs en större medvetenhet, dels om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär, men även om att det finns tekniska hjälpmedel som har bevisad effekt samt vikten av stöd och handledning. Medvetenheten behöver ökas hos alla berörda aktörer, dessutom behövs en attitydförändring i hela samhället där vi ser till individens alla tillgångar.

Talare:

  • Tove Christiansson, VD Abilia AB
  • Anders Hansen, Författare och specialistläkare inom psykiatri
  • Anki Sandberg, Förbundsordförande Riksförbundet Attention

Seminariet hålls tisdagen den 3 juli kl. 13:15 på Donners Hotell i Visby.