Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Absenor tabletter 300 mg avregistreras

Nyhet   •   Jun 11, 2014 10:04 CEST

Absenor tabletter 300 mg avregistreras den 30 juni på företagets egen begäran. Absenor enterotabletter 300 mg och Absenor Depot depottabletter 300 mg kommer att finnas kvar på marknaden.

Berörda patienter behöver konsultera sin läkare angående vilken alternativ behandling som är mest lämplig. Företaget kommer skicka ut ett informationsmaterial till förskrivarna.