Skriptor AB

Acapedia och Nurse24- två nya namn till Dedicare AB

Nyhet   •   Apr 26, 2016 13:38 CEST

Under hösten 2015 kontaktades Skriptor av bemanningsföretaget Dedicare AB, vars namn togs fram av Skriptor 2007. En ny bemanningstjänst riktad mot pedagoger och assistenter inom skolväsendet behövde namnges. Därtill skulle det redan existerande dotterbolaget Resurssköterskejouren nu byta namn. Då uttalet av namnet Resurssköterskejouren ansågs krångligt uttrycktes en önskan om ett uttalsmässigt enklare namn.
Skriptor fick alltså arbeta med två namnuppdrag i ett. Efter ett första möte med Dedicares projektgrupp jobbade Skriptor fram två bruttolistor med namnförslag till båda projekten. För pedagogtjänsten söktes ett namn som lutade åt det associativa hållet. Valet föll tillslut på ACAPEDIA, som är en fantasifull sammansättning av ”akademi” och ”pedia”, vilket relaterar till lärande (men härrör från grekiskans ”paideia” som betyder uppfostran).
I det andra uppdraget söktes ett namn av beskrivande karaktär. Här valdes NURSE24, ett namn som kommunicerar tillgänglighet och effektivitet. Och visst är det lite enklare att uttala än Resurssköterskejouren.