AcobiaFLUX AB

AcobiaFLUX eliminerar AstraZeneca Gotheburgs produktionsstillestånd och uppgraderar befintligt överordnat system

Nyhet   •   Maj 31, 2016 13:59 CEST

Genom AcobiaFLUX produkt AX Parameter Manager eliminerar nu AstraZeneca produktionsstillestånd efter ett styrsystemshaveri. AstraZeneca har påbörjat ett projekt med målet att minska stilleståndet efter ett styrsystemhaveri. I många produktionsprocesser finns en mängd processparametrar som saknar någon form av säker lagring. Dessa parametrar justeras manuellt över tid för att trimma anläggningen. De lagras ofta endast i de olika styrsystemen (typiskt en PLC/DUC) ute i produktionsprocessen. När ett styrsystem havererar kan alla parameterinställningar i värsta fall gå förlorade. Konsekvenserna av de driftstörningarna kan vara mycket allvarliga. Som en del i detta projekt har AcobiaFLUX arbetat med att skapa ett verktyg att eliminera dessa produktionsstörningar AX Parameter Manager. Läs mer om projektet här.

AcobiaFLUX har uppgradera befintligt överordnat system, till Citect 7.50 för AstraZeneca Gothenburg. Målet med projektet var att flytta över befintligt Scadasystem till nya servrar samt uppgradera styrsystemet till den senaste versionen av Citect 7.50. Tillsammans med AstraZeneca Gothenburg har vi gått igenom befintligt system och uppgraderat dess funktionalitet. Målet med uppgraderingen är att få en stabilare miljö för övervakning, styrning och hantera av information från de olika automationssystemen. Läs mer om projektet här.

AcobiaFLUX har genomfört många lyckade projekt inom affärsområdet Fastighet.