ADDQ Consulting

AddQ Training - värd för SAUF:s nätverkslunch

Nyhet   •   Aug 30, 2013 17:49 CEST

Som medlem i SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, var AddQ värd för nätverkslunchen fredagen 30 augusti.

AddQ Consulting är ett specialistföretag inom test och kvalitetssäkring och erbjuder, som ett av få företag i Sverige, konsulttjänster och utbildning inom alla aspekter av testområdet.

Nätverksluncherna samordnas av SAUF och är ett tillfälle för medlemsföretagen att träffas och diskutera angelägna frågor inom utbildningsbranschen.

“Sådana här tillfällen är alltid väldigt givande för att få inblick i hur andra utbildningsföretag hanterar sin verksamhet. Därigenom kan vi och andra ta lärdom av och få nya idéer för att utveckla marknaden inom utbildningsbranschen. Det här gör vi för att vi ska kunna tillgodose våra kunders behov och utvecklingsmöjligheter på bästa sätt.” säger Kennet Osbjer, Utbildningsansvarig hos AddQ.

Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag (före detta UF - Utbildningsföretagens Förening) har funnits sedan 1992. De auktoriserar utbildningsföretag i samarbete med Bureau Veritas. Auktorisation är en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet.

Auktorisation innebär att det blir lättare för köpare av utbildningar att värdera de tjänster som erbjuds. Utbildning kan bara utvärderas i efterhand. Kunderna måste därför veta att de företag som de anlitar är seriösa och håller god kvalitet. Kunderna måste också kunna lita på att företagen har bra rutiner.

Den som köper tjänster av ett auktoriserat företag har en trygghet i att SAUF har granskat företaget.

”Våra utbildningar erbjuder kvalitét och affärsnytta. Alla våra lärare är konsulter med lång erfarenhet och de är specialister inom sina område. Det gör AddQ till Sveriges ledande företag inom utbildning i området test och kvalitetssäkring.” fortsätter Kennet Osbjer, Utbildningsansvarig hos AddQ.