Skogssällskapet

Ädellövhägn och pråmavverkning bidrar till skogsägarens mål i Svenljunga

Nyhet   •   Nov 02, 2017 13:03 CET

Gunilla och Daniel von Schedvins stiftelse äger totalt 1043 hektar mark utanför Svenljunga, Västergötland. 960 hektar av dessa är produktiv skogsmark. I nästan 60 år har Skogssällskapet förvaltat stiftelsens skogar.

– Det handlar förstås om förtroende, ett förtroende som sträcker sig nästan 60 år tillbaka, till tiden innan stiftelsen bildades, säger Johan Björkman, styrelseledamot i stiftelsen, och berättar att Skogssällskapets långsiktiga helhetsansvar varit viktigt eftersom stiftelsen bytt ordförande flera gånger.

Avkastningen från skogen går till lokala kyrkliga och humanitära ändamål, bland annat har stiftelsen skänkt pengar till lokala föreningar och bekostat dragning av fiber i Hillared.

– För oss passar det bra att Stiftelsen Skogssällskapet, genom sitt förvaltnings­bolag, sköter skogen åt vår stiftelse. Vi har nyligen skrivit nytt förvaltningsavtal som innebär att vi i styrelsen kan följa alla aktiviteter på fastigheten, säger Johan Björkman.

75 procent av stiftelsens skog består av gran, 14 procent tall och resten löv. Marken har mycket hög bonitet och målet med skogsskötseln är att 80 procent ska drivas så ekonomiskt som möjligt och 20 procent, de mer samhälls- och sjönära skogarna, ska vara inriktade på rekreation.

– Den delen ska vara hyggesfri och bestå av mer löv. Vi ska plantera ek i ett område, berättar Johan Björkman.

Gustav Claesson, Skogssällskapets skogsförvaltare, tycker att det är roligt att få vara med och utveckla skogen. Han talar om välskötta produktionsskogar med hög bonitet, om naturvårdsavtal och att han ser möjligheter att utveckla fastigheten med bland annat hägn för ädellöv nästa vår.

– Stiftelsen är en intressant kund med skogskunniga personer i sin styrelse. Vi har bra diskussioner om skötsel och förvaltning, säger Gustav Claesson.

Läs hela artikeln på Skogssällskapets webbplats