Quinyx AB

Ännu en köttskandal – Vad är det i förpackningen?

Nyhet   •   Jan 27, 2016 14:35 CET

Med anledning av den senaste skandalen med importerat kött som blandats med svenskt kött och saluförts som svenskt kravmärkt kött vill Quinyx i samarbete med Food Safety lyfta upp vikten av redlighet i livsmedelsbranschen. Nedan följer 3 punkter som är viktiga för din verksamhet och som kan underlätta att göra rätt för Dig som producerar och säljer livsmedel.

1. Märkning

Informationen på livsmedelsprodukter får inte på något sätt vilseleda konsumenter genom missvisande eller otydlig information.

Konsumenter ska känna sig trygga med den givna informationen och utefter den kunna göra ett medvetet val. Skrivs det till exempel att en produkt är lyxig måste det i märkningen framgå varför just denna produkt är ”lyxigare” än andra. Även bilder och illustrationer måste ge en sanningsenlig bild av produkten.

2. Leverantörsbedömning

Som livsmedelsproducent måste du veta varifrån råvaror kommer, hur de producerats och exakt vad de innehåller. För att kunna vara redlig som livsmedelsproducent krävs total spårbarhet på dina råvaror.

För detta krävs pålitliga leverantörer som kan visa upp eventuella certifikat, policys och handlingsplaner för kvalitet. Food Safety AB är pålitliga experter som du kan anlita för bedömning av dina leverantörer.

Du som producent bär hela ansvaret för dokumentation, uppföljning och det fortlöpande arbetet för att se till att livsmedelslagen följs. För att vara så effektiv som möjligt är det utmärkt och fördelaktigt att göra detta digitalt. Detta både för uppföljning och för att undvika att något faller mellan stolarna. Att ha alla leveranser och utförda uppgifter lagrade digitalt gör det också lättare för dig att följa upp avvikelser i driften och visa transparens mot både leverantörer och konsumenter. Food Safety hjälper dig med hela detta arbete med hjälp av det digitala egenkontrollsystemet från Quinyx.

3. Redlighet

Konsumenter ska enligt lag kunna lita på att producenter ger rätt information utan att lura eller vilseleda. Vi som hanterar livsmedel bär därför hela ansvaret.

Ordet redlig är synonymt med hederlig. Med andra ord samma sak som att vara ärlig och transparent. I vår bransch är redlighet ett centralt begrepp.

Det är du som livsmedelsproducent som från början ansvarar för att följa rådande lagar. Med nya skandaler som allt oftare sker i branschen så är det nu viktigare än någonsin att du tydligt kan visa på hur du arbetar för att detta inte skall hända i din verksamhet.

Var med och stoppa matfusket

Ett noggrant arbete med leverantörsbedömningar och märkning är nödvändigt för att skapa redlighet i branschen. Food Safetys expertkunskap om livsmedelslagstiftningen och Quinyxs digitala egenkontroll underlättar för dig att göra rätt. Tillsammans hjälper vi dagligen över 1 300 leverantörer, butiker och restauranger med matsäkerhet och digital egenkontroll.

Vid frågor eller funderingar kontakta Quinyx via:

http://enjoy.quinyx.com/egenkontroll eller 08-611 50 20

I samarbete med:

@FoodSafetyAB info@foodsafety.se

Källor: sverigesradio.se, EU nr 1169/2011, Svenska Akademins Ordlista och slv.se, aftonbladet.se

* Informationsförordningen (EU nr 1169/2011) är den del av EUs livsmedelslagstiftning med syftet att säkerställa konsumentskyddsnivån genom korrekt och icke vilseledande livsmedelsinformation.