Sportfiskarna

Äntligen färdigt med fiskväg i Säveån

Nyhet   •   Nov 14, 2011 16:45 CET

Sportfiskarna var på plats som en av tre parter i målet när en uppgörelse om fiskvägen slutligen nåddes i Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt.

Bakgrunden till förhandlingarna i Mark- och miljööverdomstolen 8 november var att Lerum Fjärrvärme ville få bindande garantier för att de ska få den mycket frikostiga ersättning som skrivits in i avtalet vid byggandet av fiskvägen vid Hedefors och att övriga aktörer i processen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Naturvårdsverket och Lerums kommun, skulle uppfylla sina åtaganden i detta avtal. Kammarkollegiet och Sportfiskarna har ansett att det inte har varit nödvändigt att domen även ska omfatta avtalet om fiskväg då alla aktörer är helt inställda på att skapa ett naturreservat och bygga en fiskväg.

Den nya domen som kom idag 14 november innebär att Kammarkollegiet och Sportfiskarna accepterat Lerums Fjärrvärmes krav och att det nu skrivs in i domen att den träder i kraft först när ett naturreservat bildats vid Säveån. Alternativet hade kunnat bli en utdragen rättslig process och att finansiering av fiskvägen äventyrades. Nu ska fiskvägen vid Hedefors byggas inom 26 månader efter att ett naturreservat bildats av Länsstyrelsen. Därmed har en lång och arbetskrävande process äntligen fått ett framgångsrikt slut.

Sportfiskarnas mångåriga arbete
Sportfiskarna har hela tiden varit en av de drivande aktörerna för att skapa en fiskväg, tillsammans med Kammarkollegiet och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Sportfiskarna har bland annat lämnat flera yttranden i ärendet och överklagat en tidigare dom från Miljödomstolen.

Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg har även i många år arbetat praktiskt med fiskevård och miljöövervakning i Säveån. Arbetet har omfattat allt från biotopvård, placering av ståndstenar, jämförande elfisken och fisketillsyn, till skötsel och underhåll av fiskräknare och trappor. Sportfiskarna i Göteborg har även gjort stora delar av underlaget för det kommande naturreservatet vars bildande är en förutsättning för att domen nu ska träda i kraft.

När omlöpet äntligen byggs får laxen i Säveån mer än dubbelt så stora lek- och uppväxtmiljöer jämfört med tidigare. Än en gång visar det sig att Sportfiskarnas långsiktiga arbete för ett bättre sportfiske och skydd av biologisk mångfald ger resultat.

– Det är mycket glädjande att alla parter efter alla turer kommit fram till en gemensam lösning och att det blir en fiskväg till sist. En fiskväg kommer innebära mer lax i Säveån, bättre förutsättningar för den utrotningshotade ålen, större biologisk mångfald, bättre fiske, större attraktionskraft för kommunen, samt att vi uppnår miljömål och vattendirektiv – med andra ord en vinst för samhället i stort, säger Christina Lindhagen Sportfiskarna.  

Läs mer om Sportfiskarnas arbete för en fiskväg i Säveån.

För mer information om fiskvägen vid Hedefors kontakta:

Christina Lindhagen
08-410 80 621
christina.lindhagen@sportfiskarna.se