Sveriges Kommuner och Landsting

Är det verkligen kommunernas fel att det byggs för få bostäder?

Nyhet   •   Jul 05, 2012 14:15 CEST

SKL:s sista seminarium i Almedalen 2012, blev en het debatt om bostadsbyggande. I en överfull sal debatterade SKL:s ordförande och bostadsministern vem som egentligen bär ansvaret för att det byggs för lite – staten eller kommunerna?

Ett rykande färskt replikskifte mellan de båda herrarna i Svenska Dagbladet blev en naturlig utgångspunkt i seminariet om bostadsbyggandet. Förutom SKL:s ordförande Anders Knape och bostadsminister Stefan Attefall, fanns också Tomas Rudin, borgarråd i Stockholm och Ulrika Francke, vd Tyréns med i panelen för att diskutera vad som kan göras av vem för att få igång bostadsbyggandet i Sverige.

Kommunerna får allt som oftast bära hundhuvudet för att det byggs för lite, menar SKL och följaktligen var rubriken på seminariet ”Är det verkligen kommunernas fel att det byggs för lite?”

Nej, tyckte Anders Knape och pekade på de hundratals nationella regler och EU-direktiv som kommunerna har att förhålla sig till.  Och som inte sällan är helt motstridiga, beroende på vilken myndighet som är avsändare.


– Men även överprövningarna tar tid, tillade han. Vi har ju inte koll på hur länge man kan hålla på och överklaga och på hur många olika sätt. När de väl nått högsta instans blir de oftast avslagna. Men då kan det ha gått flera år!

Bostadsministern höll med och framhöll att det pågår ett arbete för att komma tillrätta med dessa problem

– Vi ser bland annat över handläggningstider på länsstyrelsen, men det tar tid att korrigera ett system som byggts upp under så lång tid. När det gäller överklaganden handlar det om rättssäkerhet och vi är dessutom styrda av en hel del internationella konventioner.

Buller och riksintressen kom upp som två av de största hindren för nybyggnation i kommunerna.

– Definitionen av vad som är ett riksintresse är för otydligt. Det gör att Länsstyrelsernas beslut blir godtyckliga, menade Ulrika Francke.

– Det är ett påtagligt problem, fyllde Tomas Rudin i. Vi är inne på vårt sjätte förslag till ny stationsbyggnad i Stockholm för att Länsstyrelsen inte tycker att ”det passar in”. Alla dessa turer blir väldigt dyrt för fastighetsägaren.

När det gäller buller och byggande, är det tre olika regelverk som kommunerna måste ta hänsyn till: Naturvårdsverkets, Boverkets och Socialstyrelsens. Med myndigheternas  olika utgångspunkter, kan reglerna emellanåt också bli motstridiga.– Här måste vi samordna oss och få staten att tala med en mun
– helst utifrån Boverkets regelverk, tyckte Stefan Attefall,.

– Samtidigt hindrar ju inte reglerna alla kommuner från att bygga, så det måste gå att göra mer, tillade han.

Som svar på den passningen var Anders Knape mycket tydlig med att det inte ser likadant ut i hela landet. Det är skillnad på Stockholm och Säffle.

– Och det är inte kommuner som bygger! Det måste finnas ekonomiska incitament att bygga bostäder. Här skulle regeringen kunna underlätta genom att ta bort utdelningsbegränsningen i kommunala bostadsbolag, så att de pengarna kan användas till bostadsbyggande!

Ulrika Francke menade att utdelningsstoppet är att omyndigförklara kommunerna, men pekade också på ett annat relevant problem som fördröjer och förlänger byggprocesserna, nämligen dåliga upphandlingar.

– Vi är såklart jätteglada om vi kan sälja in fler timmar och sälja oss ännu dyrare till kommunerna! Vi får aldrig frågan om det går att gör snabbare och billigare. Här måste kommunerna börja ställa krav så att det sker en produktionsutveckling. Nu går utvecklingen faktiskt åt fel håll!

Sammanfattningsvis: Bättre och samordnade regelverk, tydliga definitioner av riksintressen, bättre upphandlingar och en översyn av överprövningsprocessen. Så får vi igång nybyggnationen - och det är nödvändigt. Om det var panelen helt enig. Fortsättning följer.Panelen, från vänster: Anders Knape, ordförande för SKL, Tomas Rudin, borgarråd i Stockholm, bostadsminister Stefan Attefall och Ulrika Francke

Ladda ner rapporten "Varsågod och bygg! – Kommunernas förutsättningar på ny spelplan" från SKL:s webbsida för publikationer (nytt fönster)

Mer om SKL:s arbete med bostadsfrågor

Mer om SKL:s arbete med planering och byggande

Se bostadsseminariet i efterhand

SKL:s aktiviteter i Almedalen