Nya Ledarskapet

Är du antingen eller – eller både och?

Nyhet   •   Maj 17, 2014 09:34 CEST

Hur bygger man ett bra ledarskap? Kanske genom att börja med att tänka på hur vi bygger. Våra arbetsplatser, alltså.

Varje dag går runt två miljoner svenskar till kontoret, så många är det faktiskt som arbetar i någon form av kontorslandskap. Nu har detta kontorslandskap blivit satt under luppen av forskarna – ur ett ledarskapsperspektiv. Och det visar sig att kontorsmiljön har en ganska stor inverkan på vår syn på chefen och hans eller hennes ledarskap. Samt på vår prestationsförmåga.

Forskare vid Stressforskningsinstitutet frågade i höstas vad drygt 5000 kontorsanställda tycker om hur ledarskapet fungerar på deras arbetsplatser. De har tittat på sju olika kontorsmiljöer – allt från eget rum till stora kontorslandskap. Och resultatet var förvånande för forskarna.

• De som upplever att ledarskapet fungerar sämst är de som sitter i små rum, 2-3 personer.– De här människorna träffar inte sina chefer naturligt. Det är stor risk att man blir väldigt självgående och nöjd i den lilla egna gruppen, och man tycker att man inte behöver söka upp chefen så ofta. Det kan också finnas risk att subkulturer utvecklas, förklarar Christina Bodin Danielsson, en av forskarna.

• Vinnare är de som sitter i ett mellanstort rum, med 10-24 medarbetare. De upplever att ledarskapet fungerar bäst.– Där sitter cheferna ofta med, där växer inte de här barriärerna mellan chefer och medarbetare. Ledarskapet blir naturligt, man träffas och tar saker som de kommer. Allt blir avdramatiserat, man tar mötena och det blir ingen stor sak, säger Christina Bodin Danielsson.

Eftersom det mellanstora kontorslandskapet redan är det vanligaste i Sverige skulle man ju kunna tro att allt är frid och fröjd. Men säg den glädje som varar för evigt…

I förra månaden presenterade Stressforskningsinstitutet en undersökning om hur de olika kontorstyperna påverkar vår hälsa och arbetstillfredsställelse. Och här är resultaten de omvända!De som sitter i mellanstora rum känner sig mer stressade, har högre grad av koncentrationssvårigheter och lägre arbetstillfredsställelse jämfört med de som sitter i små rum. Det är framförallt ljudnivån som är störande när vi behöver koncentrera oss extra mycket för att lösa uppgifter. Forskarna tror att vår prestationsförmåga kan sjunka så mycket som 10 procent i sådana miljöer.Trenden är ändå tydlig, de små rummen får ge plats till öppna kontorslandskap. Trots att vi vet att olika människor, arbeten och uppgifter mår bäst av olika miljöer – ibland sociala och ljudliga, andra gånger enskilda och tysta. Vi människor har nämligen en stor förmåga att fastna i ”antingen eller”-tänkandet. 

Detta tänkande säger åt oss att om vi bestämt oss för att något är bra så måste ju allt annat vara dåligt. Kanske dags att skippa ”antingen eller” – och bli lite mer ”både och”?