Oxyma Innovation

Är du röd, grön, blå eller gul?

Nyhet   •   Aug 24, 2012 09:54 CEST

För att sätta ihop effektiva team och få bättre förståelse för olika kommunikations- och beteendestilar använder Oxyma den etablerade analysmetoden IPU.

- IPU är väldigt nyanserad, därför är det lättare för människor att känna igen sig i resultaten. En del deltagare frågar ”Har du läst min dagbok?!” Så träffsäker är metoden, berättar Heléne Persson som är Human Resource Manager på Oxyma.

Syftet med metoden är att skapa respekt för att människor beter sig och kommunicerar på olika sätt. Samtidigt visar den att alla roller behövs i ett projekt. En person som jag inte förstår, fyller ändå sin funktion i sammanhanget.

Färger beskriver vilken roll du har

Med IPU används färger på ett pedagogiskt sätt för att klassificera olika beteendestilar.

- Den som är röd är drivande, blå är analytisk, den lugna genomföraren är grön och den inspirerande och kreativa personen är gul. Ofta uppstår krockar när en röd och en grön person pratar. Den röda och dynamiska personen som vill driva saker framåt är öppen och rak i sin kommunikation – brysk tycker den som är grön. Det händer att röda chefer inte förstår varför de inte når fram. Men den gröna personen som är lugn och stabil vill hellre ha ett lugnt och mer personligt samtal för att kunna ta emot budskapet gärna med skriftliga garantier så de kan känna sig mer säkra, förklarar Heléne.

Nyttig kunskap i projekt

Andra exempel på konflikter som kan uppstå är när den analytiska, blå personen kommunicerar med den gula inspiratören. Är du gul, dvs kreativ och inspirerande som person, så är du en risktagare som ogillar detaljer, vill ha roligt och är spontan. Därför ställer det lite högre krav på kommunikationen med den blå, eftertänksamma och noggranna personen som vill se att allt hänger ihop. Blå personer kan ofta uppfatta gula som ytliga, konstaterar Heléne.

- Det här kan man dra nytta av i olika faser av projektet. I början av projektets idéfas är det bättre att samla gula personer och låta blå analytiker komma in när det är dags att utvärdera och kvalitetssäkra idéerna. Under idéfasen är utpräglat blå analytiker snarare en bromskloss.

Välj den färg som passar dig!

På samma sätt kan kommunikationen mellan kunder och leverantörer förenklas med de här insikterna. Är beställaren röd så kan det vara klokt att låta en lika drivande person hos leverantören ta dialogerna med kunden. Då känner båda parter igen sig och har lättare att nå fram utan onödiga missförstånd. Nästa gång du samarbetar med oss på Oxyma, tala gärna om vilken färg du vill ha!