Försäkringsjuristerna Stockholm

Är försäkringsfusket större eller mindre än vad var och en förmodar?

Nyhet   •   Mar 03, 2015 01:52 CET

Fångarna dilemma inom försäkringen

Fångarnas dilemma går som bekant ut på att två fångar, 1 och 2, får några valmöjligheter som kommer få ett mer eller mindre positivt utfall på hans straff, men valmöjligheterna måste vägas i hur  fångarna förmodar att deras varandras val kommer se ut. Men man kan också hjälpa varandra om man vågar lita på den andre utan att veta vilket val han väljer. Misstänker fånge 1 det minsta att fånge 2 kommer välja ett alternativ för att själv klara sig bäst utan att behöva riskera att bli påverkad av fångens 1s val, så kommer fånge 1 att välja det alternativ som är lite sämre för honom själv och fånge 2 för att inte riskera att påverkas negativt att fånge 2s val.

På samma sätt fungerar den felaktiga uppfattningen om andras försäkringsfusk

På samma sätt som fångarnas dilemma tänker försäkringstagaren. Försäkringstagare misstänker som bekant att andra försäkringstagare, när de exempelvis råkar ut för försäkringsfall, saltar på räkningen och även på semestern kanske anmäler något stulet och på så sätt berikar sig på sitt försäkringsskydd. Nu är inte försäkringsfusket alls så utbrett som många tror men presumtionen att andra fuskar med sitt försäkringsskydd får, som sagt, andra att vilja fuska med försäkringen. Det är också troligare att en sådan snöbollseffekt på en särskild försäkringsprodukt skulle påverka utbetalningarna i negativ mening snarare än motsatsen och höja försäkringspremien väsentligt. Man kan dock förmoda att det finns en marginal för försäkringsbolagen i vilket fall som helst så någon nådastöt lär det inte bli tals om heller. Men ska dock tänka på försäkringskollektivet vilket man själv tillhör.