Vårdalstiftelsen

Är goda råd dyra?

Nyhet   •   Jul 01, 2012 09:44 CEST

Har precis läst en liten skrift av Bengt Westerberg utgiven på Timbro med titeln "Var det verkligen bättre förr" En självbiografisk resa. Och jag väljer att citera några rader från kapitlet "Marknad med särdrag".

Westerberg skriver "Konsumtionen av vård och omsorg är till stor del koncentrerad till en relativt liten andel av befolkningen. Hälften av hälso-och sjukvårdens resurser används av tre procent av befolkningen. Trots att de som kommer att dö inom de närmaste tre åren bara utgör en fyrtiondel av befolkningen svarar de för ungefär en fjärdedel av slutenvårdskostnaderna och en åttondel av öppenvårdskostnaderna inom sjukvården. Endast drygt var sjunde pensionär får del av kommunens äldreomsorg.

Det behövs ingen Einstein för att ställa sig frågan; Vad betyder detta för svensk hälso- och sjukvårdspolitik. Och vad betyder det för äldreomsorgen? Jag är inte säker på att någon är benägen att svara på frågan. Inte för att den inte går att besvara utan för att ingen riktigt gett sig i kast med att se frågeställningen.

Idag, söndag, startar det som för många är en enda stor julafton för politiker, opinionsbildare, forskare, pr-byråer och inte minst media av alla de slag - Almedalsveckan. Oerhört många seminarier kommer att handla om vård och omsorg. Ett av seminarierna har rubriken "Tio goda råd till den svenska sjukvården". Fyra råd handlar om att ge oss patienter mer makt och inflytande, sex råd handlar om att låta kunskap styra vården i högre utsträckning.

Man brukar ju säga att goda råd är dyra. Frågan är hur det är med dessa? Ett av råden lyder "Låt patienten bli medaktör" Forskning visar att den vård som bedrivs med patienten som medvetet och agerande subjekt både blir billigare och bättre. Det ter sig ganska självklart att vi som människor mår bättre av att känna ansvar, kunna agera och förstå effekten av vårt handlande. Trots det ser verkligheten annorlunda ut. Vårdens paternalistiska grundton känner de flesta till. Det organisatoriska perspektivet som överprövar all individualitet för att inte tala om alla särintressen som skall tillgodoses innan det kan bli tal om patientperspektiv. Man kan undra hur ett billigt och effektivt råd kan vara så svårt att efterleva.

Ett annat råd lyder " Mät primärvården på medicinska prestationer och kvalitet" I Storbritannien har man 121 kvalitetsparametrar inom primärvården som är avgörande för ersättningens storlek i primärvården. I Sverige har vi inga alls. Det är säkert för många med 121 men noll är nog för lite. Detta borde också vara ett billigt råd eftersom resultatet rimligen borde innebära effektivare primärvård och följaktligen bättre hälsa för oss patienter. Frågan är varför det inte finns ett sådant ersättningssystem? Svårt att svara på men det troliga är att starka grupper motarbetar en sådan mätning. Det enda säkra är nog att det INTE är vi patienter som motarbetar utan vi borde ha allt att vinna på en sådan mätning.

De resterande åtta råden är kanske inte lika billiga men minst lika viktiga att betänka och följa. Du kan ta del av dem på måndag i Almedalen eller via vår webbsändning på www.vardal.se. Vi får säkert anledning att prata vidare om detta!

/ Thorbjörn Larsson