B3IT Healthcare AB

Även en organisation behöver ett förspel för att bli villig.

Nyhet   •   Dec 21, 2011 18:18 CET

När stora it-förändringar ska genomföras inom vården måste alla delaktiga hånglas upp, menar ledarskapskonsulten Mia Törnblom.

Ska genomgripande förändringar kunna bli verklighet på ett bra sätt måste varenda en som är berörd vara med på tåget. 

Nu finns kraftfulla it-lösningar för vården. Men ska den nya teknikens potential kunna användas till fullo måste alla vilja vara med, från administratör till vårdspecialist. Hur uppnår man viljan till det när man arbetar med en hel organisation?

– Man kan aldrig skrämma någon till kreativitet eller tvinga fram någons potential. Men en trygg ledare kan visa att han gillar sina medarbetare, uppskattar deras ansträngningar och vet att individer kompletterar varandra. Då har var och en chans att nå sin fulla potential, säger Mia.

B3IT Healthcare satsar offensivt, genom att inleda ett samarbete med Mia Törnbloms MT-gruppen och hennes välrenommerade ledarskapsmetod.

– Det ligger helt i linje med hur vi på B3IT Healthcare arbetar, från idé- och beställningsfas till genomförande och utvärdering, hela tiden med verksamheten och verksamhetsnyttan i fokus, säger B3IT Healthcares VD Ragnar Lindblad.

– Nu vill vi bidra till att hångla upp våra kunder och deras medarbetare, ler han nöjt.

Mia Törnbloms tankar kring personligt ledarskap är inte unika i sitt innehåll (det gör hon heller inget anspråk på) men metoden och sättet att förmedla budskapet är unikt i sin lättillgänglighet och sitt entusiasmerande tilltal. Den som en gång varit på föreläsning med Mia, glömmer det inte.

– Om personalen vet vad den förväntas göra och ändå inte gör det, då har man glömt att sälja in vinsten med förändringsarbetet. Att förvänta sig ansträngningar från sina anställda och missa att sälja in vinsten är som att pippa utan förspel, säger Mia på en föreläsning så att publiken hajar till.

Hon gillar att provocera och vet hur hon håller sin publik uppmärksam på vad hon vill ha sagt. I sin senaste bok Du leder! Personligt ledarskap med Mia Törnblom (Forum) förklarar Mia sin tes om hur man får med sig sina medarbetare i ett förändringsarbete: Motivation, reflektion, ansvar, tålamod, hänsyn och mod anser hon är viktiga egenskaper för en god ledare.

– För att nå dit kan man arbeta med olika metoder och tekniker. Att öva tålamod innebär exempelvis att man bättre kan klara av arbetsplatsens svåra samtal och skapa effektivare kommunikation, förklarar Mia.

I sitt företag MT-gruppen samarbetar hon med ”en massa smarta människor” som reser runt och utbildar ledare och grupper. Annars är hon själv kanske mest välkänd från tv och som författare till böcker om självkänsla. Men det är just som ledarkonsult som hon har sin centrala verksamhet.

Men självkänsla och ledarskap är intimt förbundna med varandra. En god ledare är en trygg ledare som känner sig själv, sina värderingar, ramar och normer. Värdet med det personliga ledarskapet gäller inte heller bara höga chefer, utan är gynnsamt för alla medarbetare.

– För att leda andra måste vi först lära oss att leda oss själva. Och det gäller inte bara den som är chef, utan oss alla. Vi leder andra i fler sammanhang än vad vi ofta tänker på, säger Mia och exemplifierar från både yrkes-, privat- och föreningsliv.

Kommunikation är a och o för att en grupp ska fungera men också för att kunna genomföra förändringar på ett positivt sätt. För att uppnå effektiv kommunikation bör man dock gå ett steg längre genom att se hur man definierar olika värdeladdade begrepp och situationer.

Mia Törnblom berättar om ett konsultföretag som hade vuxit fort, men nu fungerade inte relationerna och arbetet mellan de tre grundarna längre.

– Jag såg rätt snabbt var problemet låg. De hade till och med ett måldokument där grundarna skrivit att deras mål var ’att ha kul på jobbet’. Mitt arbete blev att få dem själva att inse att det där med kul på jobbet betydde helt skilda saker för dem.

En ville ha fria arbetstider och vara kreativ, en annan ville få arbeta konkret med den nyaste tekniken och den tredje ville ägna sig åt administrativt arbete på egen hand. Inte förrän alla insåg detta och såg värdet i hur de kompletterade varandra, kunde de gå vidare med att utveckla arbetet – och samtidigt ha kul. 

På samma sätt måste en vårdorganisation arbeta: Definiera vad som är kul, vad som ger nytta och mervärde för alla som berörs av en förändring som nya IT-rutiner – vilken kan vara ganska krävande att börja med i en tidspressad och spretig personalgrupp som på ett landsting eller region. Man måste börja med grundläggande frågor som hur är det att arbeta inom vården, fastslår Mia Törnblom.

– Här arbetar människor som brinner för vad de gör, men som inte har så höga löner. Vilka vinster blir det för dem? Knappast får de själva en ekonomisk vinst, däremot kan många inom vården skriva långa listor över andra positiva värden med sitt jobb. Det är där man måste börja; den enskildes glädje, vinst och nytta.

TEXT: ANNA HAGNELL

anna.hagnell@b3ithealthcare.se