Försäkringsjuristerna Stockholm AB

Affärsjuristerna Stockholm - En nystartad affärsjuridisk byrå i Stockholm

Nyhet   •   Feb 25, 2016 09:22 CET

Affärsjuristerna Stockholm är ett nystartad bolag med fokus på affärsjuridik

Affärsjuristerna Stockholm har sitt säte i Stockholm och bistår klienter med allt från avtalsrättsliga frågor såsom exempelvis försäkringsavtalsrätt, som Försäkringsjuristerna Stockholm handhar, bolagsrättsliga frågor med förvärv, Due Dillicence, M&A och tvister av olika slag.  

Juristbyrån har många samarbetspartners som kan affärsjuridik

Affärsjuristerna Stockholm har många samarbetspartners så vi kan möta våra klienters speciella behov och önskemål. Det kan vara att förekomma en framtida tvist med en annars god affärspartner eller kanske medla eller tvista i en fråga mellan två näringsidkare som inte kan enas om innehållet i det avtal de en gång ingick och hur egentligen partsviljorna var vid avtalsslutet. 

www.affarsjurister.se