Nextport Business Relocation Partner

Affärsvärlden: "Byt kontor och spara miljoner"

Nyhet   •   Mar 19, 2012 15:21 CET

I Affärsvärldens temabilaga Fastigheter & Kontor i nr 9 skriver journalisten Nina von Kock att svenska företag i allt större utsträckning ser möjligheter med att byta lokaler, både ur ett lönsamhetsperspektiv och för att det kan bli något av en nystart för en organisation att byta miljö.

Erik Dellner, VD för Nextport, uttalar sig om denna utveckling i artikeln:

- Bolagen har utvärderat sin verksamhet och därmed sina lokaler. Miljön har hamnat mer i fokus de senaste åren och drivit fram viljan att byta lokal, säger Erik Dellner. Samtidigt menar Erik att det är viktigt att lokalerna är flexibla då verksamheten är föränderlig. Allt oftare jobbar man i kluster och olika projekt och företagen vill kunna locka till sig arbetskraft med moderna arbetsplatser.

En flytt till mer effektiva och ändamålsenliga lokaler innebär också en möjlighet för bolag att minska sina hyreskostnader. Ett talande exempel på det är Swedbank, som i sitt sökande efter ett nytt huvudkontor använt sig av Nextports tjänster. Målet var att finna moderna och miljövänliga lokaler där hela verksamheten kan samlas. Flytten går vid årsskiftet 2013/2014 till nybyggda lokaler i Sundbyberg och det ekonomiska utfallet av denna flytt är en årlig besparing på ca 200 miljoner kr, enligt bankens vd Michael Wolf.