Stockholms Akademiska Forum

Akademi och arbetsliv med idéer om arbetslivsanknytning

Nyhet   •   Maj 14, 2014 14:49 CEST

Tisdagen 13 maj träffades representanter från Stockholmsregionens högskolor, offentliga och privata arbetsgivare inom olika branscher samt regionala samverkansorganisationer för en workshop kring ökad arbetslivsanknytning i högre utbildning. Workshopen ägde rum på Münchgenbryggeriet i Stockholm.

Träffen syftade till att skapa idéer och konkreta förslag – akademi och arbetsliv behöver utveckla konkret samarbete som minskar steget mellan den högre utbildningen och arbetslivet.

Utgångspunkten för workshopen var NOTIS (Naturvetenskap och Teknik i Samhället), ett EU-finansierat projekt vid KTH och Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Projektet vänder sig främst till högskolelärare vid lärosätena. Hans Adolfsson (bilden), prorektor Stockholms universitet, talade bland annat om det viktiga kontaktskapande arbetet mellan akademi och arbetsliv, och om högskolelärarnas nyckelroll.

Workshopen var ett samarbete mellan NOTIS, Länsstyrelsen och SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.