Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuella folkomröstningar i samband med valet

Nyhet   •   Sep 08, 2014 11:36 CEST

I samband med de allmänna valen den 14 september kommer sex kommuner att genomföra en kommunal folkomrösting.

Kommuner som genomför folkomröstningar i samband med valet 2014:

  • Bengtsfors, kommuninvånarna får uttrycka sin vilja angående ett eventuellt bildande av en gemensam Dalslandskommun.
  • Botkyrka, ska kommunen delas i två kommuner eller inte?
  • Göteborg, ska trängselskatten fortsätta efter valet 2014?
  • Ljusnarsberg, ska kommunen byta namn till Kopparbergs kommun?
  • Tjörn, ska en simhall byggas som innebär en skattehöjning på 25 öre?
  • Upplands Väsby, ska en fördjupad översiktsplan som innehåller bostäder i Väsby sjöstad, utveckling av Sättraområdet och ett naturreservat i Runbyskogen genomföras?

Hand som lägger ett valkuvert i lådan.

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad invånarna tycker i en viss fråga. Det är kommunen eller landstinget som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande och det finns en särskild lag som reglerar folkomröstningar.

Läs vidare

SKL:s arbete med demokrati

Kontakt

Lotta Liedberg
Handläggare
08-452 76 66, 070-319 76 66
lotta.liedberg@skl.se

Pressjour
08-452 71 01