Telemanagement Sverige AB

Aktuella uppdrag inom offentlig sektor

Nyhet   •   Feb 19, 2016 13:28 CET

Det händer mycket inom den kommunala sektorn och vi har många färska erfarenheter från aktuella uppdrag, som vi kan dela med oss av.

 • Avrop från Kammarkollegiets ramavtal Kommunikation som tjänst. 
 • Upphandling och införande av skolportal. 
 • Projektledare upphandling IT-drift. 
 • Etablering och utveckling av medborgarcenter. 
 • Kravinsamling nytt ärendehanteringsystem. 
 • Förstudie utskrift som tjänst.
 • Gemensam upphandling för landsting, regionförbund samt länets kommuner av telefoni, fast- och mobila operatörstjänster samt WAN. 
 • Förstudie verksamhetsutveckling av mobilt arbetssätt. 
 • Behov och kravanalys samt upphandling av kontaktcenterlösning. 
 • Implementering av KST-lösning. 
 • Kvalitetsmätning av telefonservice.
 • Förstudie skolplattform.