Packaging Arena

Aktuellt från The Packaging Arena

Nyhet   •   Jun 04, 2013 13:31 CEST

HELÉN HÖGBERG NY ORDFÖRANDE I THE PACKAGING ARENA
Under torsdagens föreningsstämma i The Packaging Arena valdes Helén Högberg, vd på Kostym Designbyrå och Clara Reklambyrå in som ny ordförande. Fredrik Werner, affärsområdesutvecklare på Stora Enso valdes in som ny ledamot i styrelsen.

– Det känns inspirerande att ta över ordförandeskapet och utveckla The Packaging Arena till en ännu spetsigare aktör inom den svenska förpackningsindustrin. Konkurrensen är vassare än någonsin och det gäller att ligga i framkant för att ta del av de ökade investeringar som varumärkesägare idag gör. Det är viktigt för företag i hela värdekedjan och The Packaging Arena har en viktig roll att spela där, säger Helén Högberg.

Helén har lång erfarenhet av förpackningsbranschen, nära kontakt med marknaden samt bred kunskap om utvecklingsprocesser.

– The Packaging Arena är på väg in i en ny fas i utvecklingen. Det känns väldigt roligt att tillsammans med styrelsen och med Helén i spetsen ta ett stort kliv framåt för att möta framtidens utmaningar, säger Sandra Eriksson, vd på The Packaging Arena.

Tack Christer!
Vi vill också passa på att tacka Christer Johansson, Maxi ICA Stormarknad i Karlstad för det engagemang du visat under dina två år som ordförande i The Packaging Arena. Christer fortsätter vara involverad i The Packaging Arena, nu som medlem med sitt Maxi ICA Stormarknad i Karlstad.

GLOBALA TRENDER PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN
I samband med föreningsstämman hölls två uppskattade föreläsningar på temat globala trender inom förpackning. Det var Catharina Ottestam från Innventia & Helén Williams från Karlstads universitet som gav oss en inblick i framtiden och de gav också perspektiv på konsumentens beteenden och attityder ur ett globalt perspektiv.

Något som Innventias rapport Packaging 2020 visar exempelvis är att det är kulturellt betingat hur vi ser på vad som är hållbart och inte hållbart. Catharina Ottestam förklarade att det råder olika syn på hur miljövänligt det är att exempelvis använda skogsråvaror beroende på om man är svensk, amerikan eller indier.

Helén Williams presenterade också hon en rad intressanta resultat kring forskningen om förpackning och matspill.Det finns väldigt mycket att göra på området och det handlar i mångt och mycket om större initiativförmåga hos branschen samt medvetenhet och beteendeförändringar hos konsumenten.

Stora delar av världen svälter samtidigt som andra delar av världen lider av övervikt. Parallellt med detta pågår ett enormt matsvinn och en mycket skev fördelning av resurser. Men Helén var också tydlig med att det nog inte finns några ”onda” konsumenter. Det finns nog egentligen ingen som vill slänga mat. Här har förpackningen en viktig roll.

NYTT PROJEKTMÖTE I MÅLTID TVÅ
I går måndag hade projektgruppen för Måltid Två ett nytt möte där utvärderingen av förra omgången användartester presenterades. Kommunikationen kring konceptet var i fokus under de förra användartesterna där bland annat små informationskort placerades ut på borden med olika budskap kring matspillsproblematiken. Något som inbjöd till diskussion.

Ett av de viktigaste målen med projektet Måltid Två är att skapa medvetenhet kring problemet med matsvinn. Något som kommunikationen lyckades riktigt bra med. Diskussionerna kring matspill, förpackningar och möjliga lösningar avlöste varandra runt borden på restaurangen Ditt Matställe i Karlstad.

Värmlands affärer på plats
Tidningen Värmlands Affärer besökte oss på restaurangen i samband med testerna och senaste numret hittar du en artikel från tillfället.

– Det har hänt en gång att jag har frågat efter en låda att ta med mig överbliven mat hem i. Jag tycker det är en vettig idé. I USA är det hur naturligt som helst men vi är inte vana vid det, ännu, sade restauranggästen Pär Olsson till tidningen Värmlands Affärer.

Lanseringen av det färdiga förpackningskonceptet kommer att ske någon gång under sommaren. Tid och plats meddelas inom kort! Har du fortfarande inte sett filmen om Måltid Två? Se den här!

THE PACKAGING ARENA OM FÖRPACKNINGAR OCH MATSVINN I GP
The Packaging Arena fick en hel sida i förra söndagens GP Ekonomi. Lena Nasr, Förpackningsutvecklare på The Packaging Arena var dagen profil och svarade bland annat på vad som kännetecknar en bra förpackning, exempel på innovationer och en spaning om framtidens förpackningstrender.

Förpackning är ett ämne som engagerar och problemet med matsvinn är något som diskuteras flitigt just nu, inte minst i förpackningsbranschen. Lena var tydlig med att det gäller att tänka på hela produktionskedjan, förpackningen ska fungera både på lagret, i en transport och i slutändan för konsumenten. För GP:s prenumeranter kan artikeln läsas här.

OPEN INNOVATION PÅ SKNT:S KONFERENS
SKNT - Sveriges kommunala Näringslivstjänstemän höll förra veckan sin årskonferens på Karlstad CCC och The Packaging Arena var inbjudna som talare. Nina Kask från The Packaging Arena höll ett föredrag om öppen innovation och vår modell för att skapa just innovation.

The Packaging Arena var en del av fredagens block på temat ”Samverkan & Innovation”. Andra talare var bland andra CTF, Centrum för tjänsteforskning och Compare.

FILM OM MÖJLIGHETERNAS VÄRLD
Teknikmässan Möjligheternas Värld blev en succé med 700 åttondeklassare som besökte mässan på Karlstads universitet. Det var första gången mässan anordnades i Värmland och syftet var att ge ungdomarna en bild av hur spännande det kan vara att arbeta med tekniska yrken. En viktig satsning då det 2013 kommer saknas 51.000 ingenjörer och tekniker i Sverige. Se filmen från Möjligheternas Värld 2013 här!


ELANDERS GÅR MOT FÖRPACKNINGAR
Våra medlemmar Elanders ska satsa ännu mer inom förpackningar de närmaste åren. Det framkom när Elanders hade sin årsstämma nyligen. Elanders mål är att fram till 2016 förändra fördelningen av omsättningen på de tre produktområdena Commercial Print, Packaging och e-Commerce.– Idag utgör Commercial Print närmare 75 % av koncernens totala omsättning. Målsättningen för 2016 är att Commercial Print vid utgången av året ska utgöra 40 % av omsättningen samtidigt som andelen för Packaging och e-Commerce uppgår till 60 %. Att lyckas göra denna omställning helt organiskt är dock inte möjligt, utan det förutsätter sannolikt någon form av förvärv, sa Magnus Nilsson, koncernchef i sitt anförande på stämman.
(Källa: www.packnet.se)

AVISERA LANSERAR NY GENERATION PACKTEJP
Avisera har tagit fram en ny packtejp som ska ge en rad olika fördelar. Den nya packtejpen är endast 19 my tjock till skillnad från dagens standardtejper på 28 my. Mindre koldioxidutsläpp och råvarukonsumtion vid produktion, lägre transportkostnader och framför allt mer tejp på rullen är några av fördelarna med denna nyutvecklade packtejp. Även Avisera är medlemmar i The Packaging Arena.

Läs mer om packtejpen i en artikel hos Packnet.se eller besök Aviseras hemsida.


Har du nyheter som du tror skulle intressera vårt nätverk? Hör av dig till David Eriksson: 
david.eriksson@packagingarena.com