Skellefteå Kraft

Aktuellt marknadsläge

Nyhet   •   Apr 30, 2013 11:44 CEST

Vintern bet sig fast en bra bit in i april. Kallt väder betyder hög elförbrukning och därför blev spotpriset i april nästan lika högt som i mars. På våren sker det dock stora förändringar på elmarknaden. Det blir varmare och elförbrukningen sjunker. Vårfloden tar sin början inom de närmaste två veckorna vilket gör att vattenkraftsproduktionen blir hög och då sjunker spotpriset.

Vi räknar med att att tillgången på kärnkraft fortsatt kommer att vara god. Det byggs för närvarande mycket vindkraft i det nordiska kraftsystemet. De senaste veckorna har det kommit mer nederbörd än normalt så prognosen blir allt bättre för att vattenkraftmagasinen ska vara välfyllda till hösten. Allt detta verkar för att spotpriset ska vara tämligen lågt framöver. 

Därför är det bästa alternativet i dagsläget att välja ett rörligt avtal om du står i begrepp att teckna om ditt avtal. Gör man det valet bör man följa med i våra rekommendationer på hemsidan då marknadsläget kan förändras. Trenden kan vända och nederbörden minska. Då stiger priset igen. Det i dagsläget näst bästa, men ändå ett gott alternativ, är ett fastprisavtal. Prisnivån är bra. Dessutom kan man vara trygg och slippa vara engagerad i vad som händer på kraftmarknaden. 

För mer information:
Jan Strömbergsson, senior analytiker Skellefteå Kraft
070-335 70 16
jan.strombergsson@skekraft.se