Masonite Beams AB

Akustik i lätta byggkonstruktioner

Nyhet   •   Feb 01, 2013 01:17 CET

För att stärka vår kompetens inom tekniska utvecklingsområden, så medverkar Masonite Beams i ett antal utvecklingsprojekt tillsammans med andra företag och universitet. Två av de utvecklingsprojekt vi medverkar i är Akulite och Acuwood, där ljud– och vibrationskriterier som stämmer väl överens med människors upplevelser i lätta byggnader utvecklas. Projektet leds av SP Trätek och genomförs i samarbete mellan fyra universitet och ett trettiotal industriföretag och konsulter.