Alecta

Alecta accepterar Volkswagens bud på Scania

Nyhet   •   Maj 13, 2014 08:16 CEST

Alecta har idag beslutat att acceptera Volkswagens bud på Scania. Efter förnyade diskussioner med Volkswagen är det vår slutsats att en högre budkurs inte går att uppnå. Vårt tidigare nej baserades på bedömningen att budet inte fullt ut avspeglade Scanias långsiktiga värde. Den bedömningen kvarstår men betyder inte att 200 kronor är en oskälig nivå.

Alecta ser Volkswagen som en stark långsiktig ägare som bör kunna erbjuda goda förutsättningar för att Scania ska kunna fortsätta utvecklas positivt även som helägt dotterbolag.

Alecta innehar idag 16,3 miljoner aktier i Scania motsvarande 2,04 procent av kapitalet.

För mer information kontakta:
Ramsay Brufer, ägaransvarig Alecta
Telefon: 08-441 92 62
Mail: ramsay.brufer@alecta.com


Alecta has today decided to accept Volkswagen's bid for Scania. After renewed talks with Volkswagen, it is our conclusion that a higher bid price cannot be achieved. Even though the bid still does not fully reflect Scania's long-term value, we believe it is acceptable. 

Alecta see Volkswagen as a strong long-term owner that should be able offer good conditions for Scania to continue to develop positively as a wholly owned subsidiary. 

Alecta currently holds 16.3 million shares in Scania corresponding to 2.04 percent of the capital.

Contact information:
Ramsay Brufer, Head of Corporate Governance, Alecta
Phone: +46 8 441 92 62