Alecta

Alectas årsredovisning 2014

Nyhet   •   Mar 30, 2015 11:26 CEST

Alectas årsredovisning 2014 är nu publicerad och innehåller bland annat en utökad hållbarhetsredovisning. Vi ser också tillbaka på ett 2014 med låga kostnader och god avkastning för premiebestämda Alecta Optimal Pension och förmånsbestämda ITP 2. Innehavsförteckningen visar Alectas innehav av aktier och fastigheter per den 31 december 2014.

"Alecta har ambitionen att med en egen oberoende förvaltningsorganisation vara en av världens mest effektiva och ansvarsfulla pensionsförvaltare. Vi placerar inte som index utan väljer varje investering på egna meriter efter analys i egen regi. Vår investeringsfilosofi bygger på få men stora innehav i bolag vi noga väljer ut och följer upp. Det har varit en vinnande linje och vi är övertygande om att det även framåt stärker vår förmåga att skapa en uthålligt god avkastning på det pensionskapital vi anförtrotts att förvalta. Det ger oss också bra förutsättningar att agera ansvarsfullt ur ett hållbarhetsperspektiv."

Staffan Grefbäck, Alectas verkställande direktör

Årsredovisningen 2014 som pdf.
Innehavsförteckningen 2014 som pdf.