Sveriges Kommuner och Landsting

Alla landsting får pengar för förbättrat patientsäkerhetsarbete

Nyhet   •   Nov 14, 2011 12:45 CET

Samtliga landsting klarar tre av de fyra prestationskraven i 2011 års patientsäkerhetsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Därmed får landstingen dela på 300 miljoner kronor. Det redovisades på en presskonferens idag måndag.

Tre landsting utmärker sig. Dalarna, Västernorrland och Jämtland, klarar samtliga fyra prestationskrav och får dela på ytterligare 75 miljoner kronor.


– Att få ner antibiotikaförskrivningen har varit svårast för landstingen, säger Lennart Gabrielsson, förste vice ordförande, SKL. Ändå är det glädjande att fem landsting faktiskt skriver ut färre recept, även om inte alla nådde målet i år.

1 januari 2011 trädde den nya patientsäkerhetslagen i kraft. I samband med detta gjorde regeringen en kraftig ambitionshöjning i patientsäkerhetsarbetet. Satsningen omfattar totalt 2,5 miljarder kronor till och med 2014.

Merparten av medlen används inom ramen för prestationsbaserade överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelsen uppdateras årligen. De landsting som når upp till målen i överenskommelsen får del av pengarna.

För 2011 sattes, utöver ett antal grundläggande krav, fyra kriterier upp för att få del av pengarna. Totalt fanns 400 miljoner kronor i potten.

För att få del av medlen skulle landstingen 2011:

1. Mäta patientsäkerhetskulturen på minst 25 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen.
Samtliga landsting klarar målet och får för detta dela på 100 miljoner kronor.

2. Mäta följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler på minst 75 procent av alla avdelningar på alla sjukhus inom slutenvården.
Samtliga landsting klarar målet och får för detta dela på 100 miljoner kronor.

3. Mäter förekomst av trycksår på minst 50 procent av alla avdelningar på alla sjukhus. Samtliga landsting klarar målet och får för detta dela på 100 miljoner kronor.

4. Öka följsamheten till lokala behandlingsrekommendationer och minska sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården med 10 procent.
Landstinget i Dalarna, Västernorrland, Jämtland klarar målet och får för detta dela på 75 miljoner kronor.

Totalt utbetalas 375 av de 400 miljoner kronor. Pengarna fördelas mellan landstingen baserat på prestation samt efter befolkningsnyckel enligt följande:

Se: http://www.skl.se/press/nyheter_2/alla-landsting-far-pengar-for-forbattrat-patientsakerhetsarbete?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+skl%2Fnyheter+%28Nyheter+fr%C3%A5n+SKL%29

SKL:s arbete med patientsäkerhet

Hämta högupplöst bild på Lennart Gabrielsson

För mer information:
Eva Estling
avdelningen för vård och omsorg
Ttfn: 08-452 78 09
Mobil: 070-583 78 09
eva.estling@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l