Cloudos.se

Alla stockholmare kan erhålla gratis datorer!

Nyhet   •   Okt 23, 2010 18:26 CEST

Alla stockholmare kan erhålla gratis datorer!

71 250 kronor är priset för varje dator i det av  Stockholms stad undertecknade IT-avtalet för en femårsperiod från och med i år.

Då ingår 12 500 för datorns driftkostnad under perioden.

En hygglig portabel 11 tums dator med hårdisk kan man köpa för ungefär 2 500 kr. Man får då en lättanvänd praktisk dator med ett bra operativ och grundprogram för detta låga pris.

Det ger 28 elever möjlighet att erhålla en dator, istället för en per elev.

Då man inhandlar 44 000 datorer till detta priset, kan man beräkna hur många som skulle kunna få en dator om man i stället använde sig av en ovanstående 11 tumsdatorer.

Ett enkelt räkneexempel ger följande resultat 28 * 44 000 = 1 230 000.

Över en million elever kan då erhålla datorer ifrån Stockholms stad!

Eftersom det endast finns 80 000 elever så kan alla invånarna i Stockholm erhålla en dator, plus samtliga invånare i kommunerna utanför Stockholm! Tänk dig att uteliggarna kan surfa med sin gratis erhållna dator på "wifi"-ställen i storstadsregionen efter arbete och bostad!  Vilken glädje för alla våra kära på ålderdomshemmen som kan hålla kontakt med sina barnbarn och barnbarns barn!

Varför byter och slänger Stockholms stad 44 tusen datorer som står på olika skolor i Stockholmsområdet mot nya? När man kan återanvända dessa och få 88 000 datorer istället? Eller att köpa billigare läsplattor eller små datorer/notebooks så att samtliga 128 000 elever och anställda kan erhålla dessa datorer.

Skrotar  man alla bilar när man köper nya?

Slänger man alla läroböcker när man köper nya läroböcker?

Skall vi inte eftersträva ett hållbart samhälle där vi inte slösar med våra resurser utan använder precis bara det vi behöver för att få vardagen att fungera ekonomiskt och praktiskt.

Varför skrives dessa avtal ?

Om man använder "Moln" eller "Cloud" så blir driftkostnaden ännu lägre och programkostnaden närmast obefintlig. För att då körs allt i en gemensam datacentral och då kan man rationalisera och erhålla fördelar med hög pålitlighet och med obefintliga virusproblem.

Priset blir totalt mycket lägre!

Lite information som kanske inte dyker på varje dag, vi har totalt i Sverige 1 419 620 elever i systemet, då menar jag alla i olika län och kommuner i vårat rike! Jag vill nu tacka alla skattebetalarna i Stockholm för att de nästan kunde betala för hela Sveriges rikes elevers datorer, så att man kunde utdela  datorerna till alla elever i hela vårat fina Sverige! Men tyvärr det blev ingen ökning med datorer hos er i  Stockholm för att det blev bara 50.000 datorer kvar och resten dom som fanns i systemet blev slängda?Alltså vad blev kvar av datorerna? En Tumme!

http://www.skolverket.se/sb/d/1718#paragraphAnchor0

Mer information om hur man sparar och blir effektiv finns på http://cloudos.se/

Länk:http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.304959/lyft-ut-elevdatorerna

Länk:http://overtalig.blogspot.com/2010/03/skolornas-problem.html