Moderata Ungdomsförbundet, MUF

Alliansen behöver en gemensam reformagenda

Nyhet   •   Dec 10, 2015 23:34 CET

Stora politiska förändringar kräver stora politiska förslag. Det är nu hög tid för Alliansen att inleda ett omfattande reformarbete. Samhällsproblem att adressera och områden att reformera råder det inte brist på. Ta en gemensam utgångspunkt för att hitta frihetliga reformer som stärker integrationen, arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, skriver ordförandena för Alliansens ungdomsförbund.

Läget i svensk politik är allvarligt. Yttre omständigheter som ett otillräckligt EU-system för flyktingmottagande, konflikter i vår omvärld tillsammans med flera års reformtrötthet hos såväl oppositionen som vänsterpartierna gör att samhällsdebatten både börjar och slutar vid det akuta hanterandet av kriser.

Alliansen förlorade valet 2014 efter en andra mandatperiod som var tom på betydande reformer. Samtidigt visar dagens verklighet att det var just större och mer vågade reformer som hade behövts för att Sverige skulle vara redo att hantera såväl hög arbetslöshet, bostadsbrist och flyktingsituationen. I stället tvingas Sverige till drastiska tillfälliga åtgärder för att kortsiktigt hantera läget. Alliansen stod emot rödgröna skattehöjningar och deras bristande verklighetsförankring, men förmådde inte själva att presentera egna nya idéer och lösningar. Alliansen behöver nu en gemensam utgångspunkt som sträcker sig bortom nästa kris. Det är dags att formulera en frihetlig reformagenda.

Hade arbetsmarknaden och bostadsmarknaden reformerats i en frihetlig riktning under förra mandatperioden hade Sverige varit bättre rustat i dag. Samtidigt är det inte för sent att börja det arbetet nu. Ett sådant arbete borde ta sin utgångspunkt i viktiga politikområden där stora reformer saknats och som bidrar till att integrationen kan fungera bättre.

Det naturliga är att börja med arbets- och bostadsmarknaden. Utmaningarna här är redan enorma och behovet av genomgripande förändringar kommer att bli än mer uppenbara under de kommande åren.

1. Arbetsmarknadslagstiftningen är omodern ur många aspekter. Små och medelstora arbetsgivare möter svårigheter som gör att nyanställningar uteblir, unga och nyanlända möter en lagstiftning som ger sämre anställningstrygghet. Rörligheten på arbetsmarknaden uteblir när äldre arbetstagare ser hela sin trygghet försvinna om de byter jobb. Alla Allianspartier har beslut om att reformera lagen om anställningsskydd. Det är dags att lägga fram konkreta förslag till lagändring.

2. Ska arbetslinjen gälla alla människor i Sverige behöver lönespridningen öka. Både nedåt för att sänka trösklarna in och uppåt för att belöna hårt arbete och stärka konkurrenskraften. Det utanförskap som nu växer fram består av människor som aldrig satt sin fot på den svenska arbetsmarknaden, ofta unga och nyanlända. Att underlätta dessas inträde på arbetsmarknaden och en första lön behöver vara prioriterat.

3. Ska vi på allvar bryta utanförskapet behöver jobben bli mer lönsamma. Små och vanliga inkomster behöver fortsatta skattesänkningar som ger tydliga effekter av att gå från bidrag till jobb. Här behöver ersättningssystemen grundligt ses över och skatterna sänkas.

4. Många inslag på bostadsmarknaden är kvarlevor från ett gammalt socialdemokratiskt Sverige. Bostadsbristen är akut, inte längre bara i storstäderna. Det är inte hållbart att okritiskt upprätthålla en hyresreglering som effektivt visat sig begränsa utbudet. En övergång till marknadshyror måste inledas.

5. För att få fart på byggandet i Sverige behöver även regelverk och planprocesser ändras, tas bort eller förkortas. Det är inte rimligt att byggnationstiderna drar iväg, låser kapital som skulle kunna använts till ytterligare nybyggnation och gör att färre bostäder byggs. Många bostäder behöver byggas för att Sverige ska vara ett land där fler människor kan bli självständiga med egen inkomst och bostad. Att korta processerna och minska regelbördan är avgörande reformområden som behöver fortsätta adresseras.

Vi förväntar oss att Alliansen tar läget i Sverige på allvar, formulerar en egen frihetlig berättelse om vad Sverige ska vara för land och lyfter blicken bortom det dagliga ansvarstagandet och krishanterandet. Om det inte görs riskerar vi att bara fortsätta skjuta kriserna framför oss och fastna i den dagsaktuella debatten. Nu mer än någonsin behövs en långsiktig reformagenda för att få fart på integration, jobb och bostadsmarknad. Alliansen har förutsättningarna att formulera den.

Rasmus Törnblom

förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet

Magnus Ek

förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund

Henrik Edin

förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

Sara Skyttedal

förbundsordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet 10 december 2015