Northmill AB

Allt fler betalar tillbaka sitt sms lån i tid

Nyhet   •   Sep 02, 2010 22:05 CEST

Färsk statistik från Kronofogden

Under de första 6 månaderna för i år inkom totalt 15 939 ansökningar avseende obetalda mikrolån. Samma period föregående år inkom 23 465 ansökningar. Skillnaden är hela 32 procent.

Den största målgruppen som hamnat hos Kronofogden på grund av obetalda sms lån har varit 18-25 åringar. Nu ser Kronofogden ett trendbrott även på den fronten. Det är fortfarande samma målgrupp som står för flest ärenden men andelen i den målgruppen har minskar från 40 procent till 20 procent sedan det första halvåret 2007.

Statistiken från Kronofogden tillsammans med Easycredits interna statistik, som visar att antalet kunder ökar, tyder helt enkelt på att Easycredits låntagare har blivit duktigare på att betala tillbaka sina mikrolån. Förmodligen är det även så att låntagare som vet att de inte har råd att betala tillbaka ett sms lån numera avstår. En av anledningarna tros vara att man, på www.easycredit.se, klart och tydligt kan läsa om vilka konsekvenser en obetald skuld kan resultera i.

Förebyggande arbete hos långivaren

Kronofogden spekulerar i att det positiva trendbrottet kan ha att göra med den förbättrade konjunkturen i samhället, en självsanering av marknaden inför de kommande regelförändringarna, Konsumentverkets uppföljning av Marknadsdomstolens domar och även det förebyggande arbete som bedrivs.

Easycredit tror inte att det har så mycket att göra med den förbättrade konjunkturen men däremot tror man att det proaktiva och förebyggande arbetet som man har satsat på har hjälpt till en hel del. Ett exempel på ett sådant projekt är Easycredits "Låna ansvarsfullt"-initiativ där syftet har varit att upplysa och informera kunder om när det är lämpligt att ansöka om ett sms lån och när man ska försöka hitta en annan lösning.

Tydlig information till kunder

Easycredit strävar alltid efter att vara så tydliga som möjligt gentemot sina kunder som ansöker om sms lån. Att totala kostnader och villkor för ett sms lån framhävs extra mycket är någonting man medvetet tryckt på för att kunderna ska kunna känna sig trygga och säkra när de ansöker om ett sms lån. Hos Easycredit ska man enkelt kunna få en tydlig överblick över kostnaderna för ett specifikt sms lån.

Easycredit ser de senaste siffrorna och statistiken från Kronofogden som ett kvitto på att det förebyggande arbetet gett resultat. Den här typen av proaktivt arbete kommer att fortsätta för att hindra att kunder får svårigheter att betala tillbaka sitt sms lån samt för att minska antalet ärenden till Kronofogden.