Sveriges Kommuner och Landsting

Allt mer verksamhet upphandlas av privata företag

Nyhet   •   Okt 24, 2012 11:57 CEST

Kommuner landsting och regioner upphandlar allt mer verksamhet för välfärdstjänster. Under perioden 2006-2011 har de totala kostnaderna för köp av verksamhet ökat med 29 miljarder i kommunerna och med 14 miljarder i landstingen. Till största delen är det köp från privata utförare.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fortsätter att följa utvecklingen inom detta område och en ny skrift har tagits fram som visar utvecklingen.

Från 2006 har andelen köp av verksamhet i kommunerna ökat från 12 till 16 procent, en ökning från knappt 48 miljarder till 77 miljarder kronor 2011. Köp från privata leverantörer ligger bakom nästan hela ökningen. Förskola, grundskola och gymnasieskola samt verksamheter inom vård och omsorg står för merparten av köpen.

Privata företag står för störst andel köp av verksamhet, 11 procent, föreningar och stiftelser för 3 procent och enskilda personer med mindre än 1 procent.

I landstingen har andelen köpt verksamhet ökat från 18 procent till 22 procent av de totala nettokostnaderna under perioden 2006-2011, en ökning från knappt 30 miljarder till 44 miljarder. I landstingen ökar både köp från privata och offentliga leverantörer. Ökningen är tydligast vad gäller köp från privata leverantörer.

Merparten av köpen görs inom primärvården och den somatiska vården. Orsaken till primärvårdens ökning är framför allt införandet av vårdval.

Privata företag står för störst andel köp av verksamhet inom hälso- och sjukvård, drygt 12 procent år 2011. Ideella föreningar och stiftelser respektive hushåll och individer står för mindre än 1 procent vardera.

Ladda ner eller beställ rapporten: "Köp av verksamhet i kommuner och landsting 2006-2011" från SKL:s webbplats för publikationer (öppnas i nytt fönster)

SKL:s arbete med konkurrens och valfrihet

För mer information:
Olle Olsson, handläggare
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 79 46
070-642 79 46
olle.olsson@skl.se

Lena Svensson, handläggare
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 76 45
070-342 45 86
lena.svensson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l