Tedestrand coaching AB

Allvarliga tillstånd måste tas på allvar, snabbt!!

Nyhet   •   Aug 14, 2012 18:22 CEST

http://www.guardian.co.uk/environment/2012/aug/11/arctic-sea-ice-vanishing 
Rate of Arctic summer sea ice loss is 50% higher than predicted

När systemet driver på sig själv utan att vi riktigt vet vad som händer blir det oftast allvarliga konsekvenser långsiktigt. Oavsett om det är globala miljöfrågor - eller psykologiska problem måste vi ha en noggrann överblick för att leda systemet mot balans. 

Det är skillnaden mellan en medveten avsikt och en omedveten avsikt. 

Vi kan inte som människor klara av komplexa frågor innan denna överblick finns, då famlar vi i blindo och går vilse förr eller senare. 

Vår oförmåga att se hur vi ska bete oss utan överblick är ett mycket allvarligt problem. När vi väl ser konsekvenserna och en överblick finns någonstans  måste vi ta snabbt ta dessa på allvar oavsett om det är miljöfrågor, psykologi eller andra dödligt allvarliga frågor för människor eller för mänskligheten. 

Vi måste bli bättre på att se sannolikhet och lära oss att se oss omkring efter bättre lösningar snabbt för att rädda så mycket som möjligt när vi inser att vi misslyckats. 

Det krävs betydligt mer ödmjukhet, ärlighet och kurage bland de människor som är satta att leda oss och denna planet mot överlevnad om fler enskilda människor - eller planeten ska överleva på sikt.


Visuella processer: http://tedestrandmetoden.se