Almega

Almegas vd kommenterar LO:s ekonomiska analys

Nyhet   •   Dec 06, 2011 13:36 CET

Dagens utspel från LO visar det absurda med en nationell nivå för löneökningar som ska passa alla företag i alla branscher. Det finns ingen nivå som passar alla. Istället bör lön bestämmas i varje enskilt företag, med varje enskild medarbetare.

Det säger Almegas vd Jonas Milton med anledning av LO:s konjunkturprognos ”Ekonomiska utsikter” som presenterades idag, tisdag.

LO skriver i ett pressmeddelande: ”Trots avmattningen i ekonomin ger produktivitetsutvecklingen ett betydande utrymme för ökade löner. Sverige har ingen kostnadskris.”

Jonas Milton reagerar mot att LO gör utspel om kraftiga lönehöjningar då Sverige och Europa står inför en allvarlig finanskris. Timingen kunde inte vara sämre, menar Jonas Milton.

- Men det mest allvarliga är att LO:s krav visar på ett systemfel med lönebildningen på delar av svensk arbetsmarknad. Den nivå som LO talar om är ett genomsnitt. Ett genomsnitt som är meningslöst i en verklighet som präglas av stor olikhet, säger Jonas Milton.

Han pekar på att vissa tjänstebranscher inom Almegas avtalsområden än så länge går relativt bra, medan andra har det betydligt svårare. Där en genomsnittlig nivå riskerar att slå ut företag som brottas med vikande lönsamhet.

- Det enda rimliga är att lönen bestäms på varje företag, med varje enskild medarbetare, betonar Jonas Milton.

 

För ytterligare information:

Jonas Milton
vd Almega
tfn: 070-345 69 74

David Wästberg
presschef Almega
tfn: 070-345 68 59