RISE Research Institutes of Sweden AB

Alternativ till nästa stora globala miljöhot

Nyhet   •   Nov 11, 2016 11:26 CET

Idag finns potentiellt farliga per-och polyfluorerade substanser (PFAS) i betydande halter i grund- och ytvatten på många platser i Sverige och PFAS har nyligen föreslagits som nästa stora globala miljöhot, av samma dignitet som PCB eller DDT.

– Vi vill i det här projektet utveckla konkurrenskraftiga alternativ med mindre miljömässig påverkan, säger Ulla Elofsson på SP, ansvarig för ett nytt projekt kallat Phasing out PFAS (POPFAS).

PFAS har på grund av sina attraktiva egenskaper under många år använts inom en rad olika tillämpningar, exempelvis brandskum, textilimpregnering, livsmedelsförpackningar och kosmetik. Hittills är endast perfluoroktanbaserade molekyler (PFOS) begränsade av regelverk, främst beroende på att det saknas funktionella alternativ. Som ersättning för PFOS används idag ofta mer kortkedjiga PFAS, vars hälso- och miljöeffekter hittills är mestadels okända. Inom ramen för projektet kommer det tvärvetenskapliga konsortiet att utföra en gap-analys för fluorfria alternativ, samla information om deras hälso-och miljöeffekter, för att identifiera de mest lovande alternativen.

– En viktig del av POPFAS är säkerställande av medvetna val hos tillverkare och konsumenter, säger Ulla Elofsson och nämner bland annat sociala medier som en potentiell kommunikationskanal för projektet.

– Genom att driva utvecklingen av alternativa lösningar kommer POPFAS att underlätta för nya policys och regler. Nya tekniska lösningar bidrar till minskad miljöpåverkan, säkert och rent dricksvatten samt en hållbar industriell utveckling, säger Ulla Elofsson.

Kontakt:
Ulla Elofsson, forskare
076-8640040
ulla.elofsson@sp.se

Fakta:
Projektet är finansierat av Vinnova. Pågår under perioden: 2016-11-01 till 2017-07-31. Partners: Paragon nordic, Dafo Fomtec AB, Billerud Korsnäs AB, H&M HENNES & MAURITZ GBC AB, Nordic Paper Seffle AB, Organoclick AB, Swerea IVF AB och SP.