Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

Ambulanssjuksköterskor svarar på DN-debatt inlägg 18 oktober 2010

Nyhet   •   Okt 22, 2010 22:22 CEST

Två ambulanssjuksköterskor i Stockholm gjorde den 22 oktober ett inlägg i Stockholmsambulans debatt via DNs insändarsida. Ambssk.se väljer att publicera denna till allmänheten då DN.se inte publicerar insändare på webben. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor står inte för innehållet i artikeln, dock stödjer föreningen Andreas Lundholm och Josefin Macqvards i deras arbete för en bättre ambulanssjukvård.

ambssk.se publicerar hela artikeln i sin helhet här nedanför.

 

De senaste dagarnas debatt om ambulanssjukvårdens struktur och verksamhet kommer inte en dag för tidigt. De flesta inom verksamheten är rungande överens om att det krävs en förändring, och det snarast möjligt för att vi ska kunna uppnå vårt tidsmål att nå 75 procent av befolkningen inom tio minuter vid prio 1. I nuläget är det en omöjlighet. Givetvis finns det många orsaker till detta, vi tänkte belysa något som vi tror bidrar starkt till den dåliga tillgängligheten.

Många av våra resor är obefogade. Unga, förövrigt friska människor, som har lindriga besvär och inte behöver behandling under transport, övervakning eller snabb transport till sjukhus bör inte åka ambulans till akutmottagningen. De som kan ta sig in för egen maskin bör också göra så då vår verksamhet bör prioriteras till att upprätthålla beredskap för svårt sjuka i akut behov av den vård vi kan erbjuda. Det är ett oerhört slöseri med resurser, kompetens och pengar att åka långa sträckor till människor som inte har nytta av den kunskap vi besitter och det snabba transportsätt vi kan erbjuda. Det är en felaktig uppfattning att ambulanstransport in till sjukhus påskyndar omhändertagandet och vården inne på sjukhus.

Vi är väl medvetna om att allmänheten inte har den kunskap vi har, och känner man sig akut orolig för sin egen eller annans hälsa ska man givetvis ringa efter hjälp. Vi bör då komma ut och göra en bedömning, inte automatiskt skjutsa in till sjukhus. Detta skulle tjäna tid och därmed beredskap. Vårt mål är givetvis inte att mota sjuka människor i grind utan att i tid hinna till de som behöver den vård vi kan erbjuda.  För att finnas till hands för de som verkligen behöver vår hjälp behöver vi ett nytt system och nya riktlinjer som hjälper oss att hänvisa patienter till annat transportsätt eller annan vårdnivå. Tydliga riktlinjer för detta saknas idag.

Inom verksamheten florerar idag uttrycket ”att vårda med filten”, det vill säga att transportera patienter utan vårdbehov. Efter fyra års högskolestudier är det nedslående att inte få användning av den kunskap vi har.

 

Josefine Marqvard & Andreas Lundholm Ambulanssjuksköterskor, Stockholm