Retriever Sverige AB

Amec Measurement Week: Lärarnas Riksförbund och debatten om skolan

Nyhet   •   Sep 16, 2014 13:10 CEST

Skolfrågan är den mest debatterade sakfrågan hittills under året. Lärarnas Riksförbund kände ett behov av att få veta vilken plats lärarna tar i debatten i media. Retriever gjorde en medieanalys som fick ett stort genomslag efter att ha presenterats under Almedalsveckan. 

Utöver huvudfrågan ville man också veta vilka ämnesområden inom skolan det är som diskuteras mest. Vem som ägnar mest utrymme åt skoldebatten av de medier som ingick i urvalet och om det är någon aktörsgrupp som inte kommer till tals.

Det visade sig bland annat att det framförallt är ledarskribenter eller krönikörer och rikspolitikerna som kontrollerar agendan kring skoldebatten. I den politiska debatten ges lärare i stort sett inte något utrymme alls. Det är enbart i en handfull artiklar där lärare och politiker förekommer i en och samma artikel. Lärarna är därmed beroende av egna initiativ, i form av debattartiklar och insändare, för att komma ut med sina åsikter i media.

Frida Ekberg som är pressansvarig på Lärarnas Riksförbund:

-  Vi hade ett väldigt bra samarbete med Retriever när under hela processen, från idé till analys. Förbundet fick svart på vitt se vilka frågor som dominerade, och kanske ännu intressantare, vilka aktörer som var mest och minst aktiva i debatten om skolan. Det var slående att se att kommunpolitikerna, som idag har ansvar för skolan, inte ställs till svars offentligt. Den paneldebatt som Lärarnas Riksförbund anordnade med anledning av analysen i Almedalen, blev en riktigt spänstig diskussion som fungerade som ögonöppnare för alla parter.

Lärarnas Riksförbund publicerade en artikel i samband med att analysen blev offentlig, läs här.

Hela resultatet av den genomförda medieanalysen, se denna länk.