Retriever Sverige AB

Amec Measurement Week: Enkelhet – en viktig nyckel i dialogen med TeliaSonera

Nyhet   •   Sep 19, 2014 09:34 CEST

TeliaSonera bedriver en internationell verksamhet med en starkt lokal förankring för att kunna ge sina kunder en upplevelse i världsklass – vilket är en ledstjärna i arbetet. Den stora geografiska spridningen med verksamhet från Norden till Nepal innebär i sig en stor utmaning för TeliaSoneras avdelning för koncernkommunikation som behöver ha koll på och följa upp det mediala genomslaget i alla länder med sinsemellan mycket skiftande medielandskap.

Som stöd i sitt arbete använder man en analys på månadsbasis från Retriever.

-  Min erfarenhet av att jobba som kommunikatör i en internationell verksamhet är att medieanalysföretagen har en utmaning i att beskriva resultatet på ett enkelt och pedagogiskt sätt som gör att analysen kan få spridning och komma till användning i organisationen. Utmaningen ligger i att omvandla ett komplext resultat från siffror till ett material som vi som kund kan använda och har nytta av,säger Iréne Krohn, Senior Media Relations Manager på TeliaSonera.

Vägen fram till den medieanalys man har idag har fått ta tid. Utmaningen var att hitta rätt på ett flertal plan – innehåll, språk, omfattning och format - eftersom man vill att resultatet ska spridas till flera interna målgrupper. Analysen behövde ge en tillräckligt sammanfattande bild för TeliaSoneras koncernkommunikationsavdelning men innehållet skulle också vara tillräckligt relevant för de lokala kommunikatörerna som ville ha mer djup. Delar av analysen skulle också kunna läsas av många mottagare inom koncernen i flera olika länder.

-  För att lyckas med detta krävs det en nära dialog med medieanalysföretaget man samarbetar med och en tydlighet från oss som kund i diskussionen om vad som fungerar eller inte i vår organisation, fortsätter Irene Krohn. Tillsammans med Retriever har vi jobbat fram ett pedagogiskt självförklarande format med den viktigaste informationen som vi har fått mycket positiv feedback på från kollegor runt om i verksamheten.  

Iréne Krohn, Senior Media Relations Manager på TeliaSonera har varit engagerad i diskussionerna kring format och innehåll sedan medieanalyssamarbetet startades med Retriever. Ett nyckelord som har varit genomgående i diskussionerna har varit ”enkelhet”. Att ta fram det som är viktigt för TeliaSonera i den fas där de befinner sig nu och att det känns enkelt att ta till sig resultaten så att medieanalysen verkligen kan vara det stöd man behöver.