Retriever Sverige AB

Amec Measurement Week: Västtrafik – en verksamhet i ständig rörelse

Nyhet   •   Sep 18, 2014 10:00 CEST

Kollektivtrafiken är ett ständigt aktuellt tema i media – i form av insändare, debattartiklar, ledare och nyhetsartiklar. Som Sveriges näst största kollektivtrafikföretag får Västtrafik en hel del publicitet.

Dagligen reser 390 000 personer med någon av Västtrafiks runt 900 linjer. Det faktum att ett så stort antal människor är beroende av Västtrafik i sin vardag skapar ett stort informationsbehov. Det är en stor kommunikativ utmaning att hitta rätt innehåll och språk i informationen och nå ut till berörda parter med denna information kring verksamheten.

Västtrafik är ett serviceföretag som vill ha nära kontakt till sina kunder. Många resenärer engagerar sig i den lokala och regionala debatten om kollektivtrafik. Därför är det nödvändigt att förstå mediebilden och hur kunderna uppfattar verksamheten. Man vill också kunna följa trender över tid för att kunna anpassa sig till en ständigt föränderlig omvärld. Här spelar medieanalysen en stor roll.

”Det är vårt viktigaste verktyg i PR-arbetet. En stor del av vår karta och kompass får vi genom medieanalysen. Vi sprider den även till chefer och ledningsgruppen som en feedback på hur verksamheten fungerar” säger Kristian Lans, presschef på Västtrafik.

Analysen ger en bild och en hanterbar struktur så att olika delar av organisationen får den information som är relevant för just deras verksamhetsområde. Enligt Kristian Lans är Västtrafik en verksamhet i ständig rörelse:

”Vår verksamhet utvecklas och det sker förändring hela tiden i olika delar av verksamheten. Det gör att vi jobbar mycket med förändringskommunikation och försöker dra lärdomar av tidigare exempel”, fortsätter Kristian.

En del av detta arbete går ut på att mäta vilka effekter pressarbetet får så att man kan anpassa kommunikationsstrategin för att öka genomslaget för viktig information. Genom att jämföra de egna kommunikationsinsatserna kan man också se vad som fungerar bäst.

Här kan du läsa om våra tidigare aktiviteter som publiceras under Amec Measurement Week