B3IT Healthcare AB

Amerikansk entusiasm i Sverige

Nyhet   •   Nov 07, 2011 13:49 CET

Effektivisering, patientfokus och nordiska ambitioner är något av det som Epic talade om när företaget presenterade sig.

Det är svårt att värja sig från den entusiasm som Epics representanter utstrålar när de på Vitalis berättar om sitt patientdatasystem som öppnar för smidiga vårdkontakter och ett patientfokus som gynnar både sjuka och vårdgivare.

Här är onlinekontakter mellan vårdgivare och allmänhet redan verklighet. Man kan boka tider till doktorn, se labresultat, kommunicera och som målsman kommer man också åt barnens journaler. 

– All information från olika områden, från apotek till akut, samlas i en och samma journal runt patienten, berättar Bret Shillingstad, läkare och klinisk informatör för Epic.

I dag omfattar Epics system 35 procent av den amerikanska befolkningen – 110 miljoner personer – med 230 vårdorganisationer som kunder. Även Holland har börjat med Epics lösning på några håll, och både Norden och Sverige är områden som företaget gärna vill arbeta i.

– Ni har ju många olika journalsystem, medan vi erbjuder ett enda. Det gör det mycket enklare. Det vore ju faktiskt möjligt att ha samma organisation för hela landet, menar Bret Shillingstad.

Till skillnad från USA har Holland, ungefär som Sverige, ett faktureringssystem där vård ingår i socialförsäkringen.

– Det har vi lärt oss mycket av och anpassningarna av systemet har fungerat bra. Vi vill anpassa oss efter olika länders system, hellre börja på ett ställe än brett på många samtidigt. Sverige är väldigt intressant för oss.

Sedan den blygsamma starten 1979 har företaget vuxit fort. Epic har alltid flera läkare och andra vårdutbildade i sin numera 4 000 man starka personalstab. Det finns också en egen utvecklingsavdelning för teknik, service och kvalitetssäkring.

– Man kan inte utveckla journalsystem om man inte förstår hur vården fungerar. Utvecklar man utan erfarenhet blir arbetet inte effektivt, säger Bret Shillingstad.

Bret Shillingstad visar gärna ett antal vetenskapliga studier som kunnat påvisa att den samlade journalföringen har rönt stora framgångar och vinster för patientgrupper som diabetiker och personer med osteoporos.

– Har man exempelvis sköra ben dyker det upp som en varning i journalen. Det gör att läkare kan ordinera vissa tester omedelbart. Studierna visar att detta har bidragit till färre frakturer.

Nu börjar tekniken ta ännu några steg fram så smått. Att exempelvis sätta på sig en blodtrycksmanschett därhemma och koppla till datorn, eller sända blodsockervärden online gör att patienterna får adekvat hjälp snabbt och smidigt och ibland kan fysiska besök ersättas på detta sätt. Men Bret Shillingstad betonar att man aldrig helt kan eller ska ersätta läkarbesök – men gärna minska dem i antal.

– För Sveriges del tror jag att det är väldigt intressant att finna former som ökar produktiviteten och effektiviteten.

Säkerheten är förstås central. Kryptering, lagen om patientsäkerhet och registrerade kliniker utgör några av förutsättningarna. 

– Är jag som läkare på baseball eller picknick, så kan jag via min iPad fatta välinformerade beslut eftersom jag kan se journalen med hjälp av wifinätet eller med mobiluppkoppling. Säkerheten är alltid garanterad med krypterade förbindelser. Man kan bara se skärmbilden, inget kan sparas i cacheminnet.

Vidare kan delar av den gemensamma journalen släckas för vissa vårdgivare, preventivmedel är inget som föräldrar har med att göra när barnen passerat tolv, exemplifierar han, och ålderstigna föräldrar som får hjälp av sina barn med viss vård ska ändå kunna dölja exempelvis cancerdiagnoser. En stor vinst innebär systemet i synnerhet för alla hemlösa och fattiga i USA. Via härbärgen och allmänna bibliotek kommer de åt sin digitala journal och tillfälliga läkare har tillgång till deras journaler.

– Journalen tillhör ju egentligen patienten själv. Genom att delta mer aktivt blir man som patient också mer delaktig, fastslår Bret Shillingstad.

TEXT: ANNA HAGNELL