Sveriges Kommuner och Landsting

Andelen elever i grundskolan som når målen ökar

Nyhet   •   Nov 09, 2011 09:13 CET

Skolverket publicerar i dag nationell statistik för grundskolan läsåret 2010/11. Andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den högsta på tio år. Samtidigt är något lägre andel elever behöriga till något av de nationella programmen i gymnasieskolan, vilket beror på skärpta antagningskrav.

– Att fler elever uppnår målen i alla ämnen och att betygssnittet höjs visar att bilden av skolan har många bottnar. Samtidigt som vissa skolor och kommuner har en positiv utveckling brottas andra med problem. Men bilden av skolan är alltså ingalunda enbart mörk, säger Maria Stockhaus, ordförande i Sveriges SKL:s utbildningsberedning.

En något lägre andel elever som gick ut årskurs nio i våras var behöriga till något av de nationella programmen i gymnasieskolan; 87,7 procent jämfört med 88,2 procent förra året. En förklaring är att den nya skollagen kräver behörighet i fler ämnen än tidigare. Årets statistik visar alltså att fler elever nått målen i fler ämnen, men att andelen behöriga ändå minskar något.

– Det är inte förvånande att vi ser lägre behörighetssiffror i år med tanke på att kraven till gymnasiet har skärpts. Men det är ändå en nedgång från en redan alltför låg nivå. Det krävs bland annat bättre stöd och styrning från rektor, mer samarbete mellan lärare och bättre uppföljning från den politiska ledningen för att ge eleverna det stöd de behöver och har rätt till, säger Maria Stockhaus.

I april 2012 publicerar SKL Öppna jämförelser för grundskola, där kommunerna kan jämföra sig med andra kommuner och över tid. Rapporten baseras i hög utsträckning på samma statistik som Skolverket publicerar idag.

Fakta:
Fram till i höstas har behörighet till gymnasieskolan inneburit godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. Sedan den nya skollagen trädde i kraft gäller dock olika behörighetskrav för olika nationella program, totalt fyra behörighetskategorier. För yrkesprogram behövs godkänt i ytterligare fem ämnen och för högskoleförberedande program behövs godkänt i ytterligare nio ämnen. De nio ämnena skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedande programmen

Andel elever som var behöriga till olika program:

• 87,7 procent – yrkesförberedande program
• 86,7 procent – estetiska programmet
• 85,2 procent – ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen
• 83,5 procent – naturvetenskaps- och teknikprogrammen.

Genomsnittligt meritvärde: Ökar med 1,7 procent från förra året till 210,6.

Skolverkets statistik (öppnas i nytt fönster)
SKL:s arbete med öppna jämförelser för grundskolan
SKL:s arbete med skolfrågor