Moderaterna i Hedemora

Anförande under budgetfullmäktige den 26 nov 2013

Nyhet   •   Dec 07, 2013 11:03 CET

Anförande under budgetfullmäktige den 26 nov 2013.

Jag vill inleda med att ge en bakgrund till moderaternas förslag om behovet av en ökad satsning på kulturområdet. Jag ber er att hålla i minnet de senaste årens kraftiga nedskärningar som skett för kultur och fritidssektorn.

Det fanns en tid när det gjordes skillnad på miljöpolitik och ekonomisk politik. I dag vet man att dessa två hänger samman. Det samma kan sägas om kulturpolitiken.

”En väl fungerande kulturell infrastruktur skapar grundläggande förutsättningar för jobb och tillväxt.” Detta enligt forskare på Unesco och världsbanken. Kulturen är i dag tillsammans med de kreativa näringarna en variabel inom nationalekonomin. De utgör enligt Framtidskommisionen 5% av  BNP. Sektorn kommer att öka.

Turismen expanderar, svensk scenkonst växer, svensk film gör stora avtryck runt om i världen.

Många kommuner runt om i vårt land har lyckats skapa kommunala varumärken med kulturen som förtecken. Malungs dansbandsvecka, Wadköping i Örebro, Berättarladan i Sunne, Glada Hudik, Arn i Skara, Falu koppargruva. Listan kan göras lång.

I vår egen kommun Hedemora har vi alla förutsättningar och möjligheter till ett eget varumärke. T.ex biosfärområdet runt Hovran med norra Europas största fågelbiotop. Mat-turism och mat-kultur är en tillväxtbransch. Här finns världsmästaren i senapstillverkning , Lissella, här finns ett fantastiskt ölbryggeri, Oppigårds, här finns varierande gårdsförsäljning och en torgmarknad som drar massor med kunder varje fredag, här finns ett rikt och varierande kulturutbud.

Vårt förslag i budgeten innebär att kulturen på ett tydligare sätt kan generera ökad tillväxt, sysselsättning och förbättrad välfärd.

Skulle det inte vara bra med mer pengar till skapande skola så att även förskolans barn och gymnasieskolans ungdomar kunde få ta del av utbudet. Humus, denna fantastiska förening, som ger så mycket glädje och livskvalité till handikappade barn och vuxna lever i knapphetens skugga. Bildningsförbunden  har en kärv ekonomi. Fortsätt leva upp till de stolta traditioner, som socialdemokratin har, vad avser folkbildningen.

Ur regeringsförklaringen 2010 citerar jag följande avseende kulturområdet:

”Vi vill att kulturen skall vara en dynamisk, oberoende och utmanande kraft med yttrandefriheten som grund. Med utgångspunkt i kulturens frihet och egenvärde skall vi stärka dess betydelse i samhället och verka för att den kan komma fler människor till del, oavsett bakgrund och förutsättning.”

För Nya Moderaterna i Hedemora

Bo Ericson (M)
Tel. 070-693 14 51
E-post. annikaochboericson@telia.com