Animal News around the World - på svenska

Animal News around the World - Tyskland

Nyhet   •   Sep 19, 2014 20:42 CEST

Sedan den stora skandalen rörande primaters liv, vid Max Planck Institute for Biological Cybernetics (MPI) i  Tübingen, Tyskland, kräver BUAV att alla licenser ska omprövas för instititutet igen.

Man kräver även en full undersökning där varken institutet eller lokala myndigheter tar del. MPI:s reaktioner har varit negativa och även om ny licenser inte kommer att ges av myndigheterna, vill BUAV få till stånd ett möte för att förklara varför de anser att apor som sitter fastspända i stolar i dagar utan kontakt med omvärlden med inopererade mätinstrument, inte är acceptabelt.

Videos som visar djuren under stort lidande har väckt en megastorm i Tyskland och i andra länder. I England hjälper Ricky Gervais, skådespelaren, BUAV att förmedla kunskap om Max Planck Institutets förehavanden i tysthet.