Samhällsbyggarna

Anmäl dig till Ung Ledare 2016/2017 - Samhällsbyggarnas program för unga ledare i samhällsbyggnadssektorn

Nyhet   •   Maj 17, 2016 19:50 CEST

Programmet syftar till att skapa ett kunskapsutbyte och ett utökat nätverk mellan unga personer i ledande positioner, experter samt ledande chefer i samhällsbyggnadssektorn. Genom kunskapsutbyte och ett brett nätverk kan Samhällsbyggarna bidra till framtidens hållbara samhälle.

 • Programmet pågår under hösten 2016 – våren 2017 och består av sju träffar.
 • Programmets samtliga träffar hålls i centrala Stockholm, sista torsdagen i månaden med start i Augusti, slut i mars. December undantaget.
 • Programmet är utformat som ”Lärande av varandra”, dvs. deltagarna diskuterar utmaningar, problem, möjligheter och liknande inom gruppen. Mycket runda bordet-samtal.
 • Föreläsningarna hålls av ledande chefer inom sektorn som delger sina egna erfarenheter i ämnena. Detta kommer att varvas med externa experter inom bl.a. retorik och ledarskap. Föreläsningarna varierar från att vara inspirerande till mer hands-on.
 • Varje träff avslutas med mingel för att främja nätverkandet.

Experter och chefer kommer att dela med sig av sina kunskaper inom:

 • Retorik
 • Hållbarhet
 • Ansvarsfulla affärer
 • Karriärutveckling
 • Gruppdynamik
 • Ledarskap
 • Styrelsearbete

med dina erfarenheter och din personlighet, kan bidra till gruppen på ett bra sätt. Därför önskar vi att du som är chef/ledare idag eller har ambitionen av att vara chef/ledare i framtiden söker till programmet.

CV och personligt brev (max en A4) som besvarar frågan: Varför vill du gå programmet (utmaningar du står inför, förväntningar på programmet)? Ge gärna också ett exempel på en arbetssituation där du hade behövt insikter som programmet kan ge.

Ansökan görs här!

Sista ansökningsdatum är 20 juni. Genomgång av ansökningar görs 21-23 juni. Besked om du blivit antagen eller ej kommer senast 24 juni.

Kostnaden för programmet är 12000 kr. För dig som är medlem i Samhällsbyggarna är kostnaden 9000 kr. Litteratur samt avslutningsmiddag och diplom ingår.

Carl Kristoffersson, ansvarig för sektionen Young Professionals på Samhällsbyggarna, carl.kristoffersson@afconsult.com eller

Ebba von Schwerin på PM Search, ebba@pmsearch.se tel 070 751 09 01