Enact Sustainable Strategies

ANNA NILSDOTTER I EXPERTGRUPP FÖR UTVÄRDERING AV SVENSKT BISTÅND

Nyhet   •   Feb 04, 2013 13:00 CET

Enacts vice VD Anna Nilsdotter har utsetts av regeringen att ingå i en ny expertgrupp för utvärdering av Sveriges internationella bistånd. Expertgruppen ersätter den tidigare myndigheten SADEV. Expertgruppens uppdrag är att beställa, sammanställa, genomföra och kommunicera utvärderingar, analyser och studier om biståndets genomförande, resultat och effektivitet. Expertgruppen kommer att ha en oberoende och självständig ställning. Verksamheten kommer att inledas omedelbart. Läs mer om expertgruppen i regeringens pressmeddelande som du hittar här.